FRN Bank2 ASA ansvarlig obligasjonslån 2022/2032 med innløsningsrett for utsteder