Press

BlueStep Bank har lämnat in en ansökan för tillstånd att ge ut säkerställda obligationer

2018-12-20 11:11BlueStep Bank AB (publ) (“BlueStep”) har idag, den 20 december, till Finansinspektionen inlämnat en ansökan om tillstånd att ge ut säkerställda obligationer.

Ansökan är ett ytterligare steg i diversifieringen av BlueSteps finansiering. BlueStep räknar med att påbörja utgivning av säkerställda obligationer tidigast under andra halvåret 2019.

För mer information, vänligen kontakta:

Johanna Clason, CFO,

+46 701 483 385

eller besök www.bluestepbank.com