;

FRN Bank2 ASA ansvarlig obligasjonslån 2022/2032 med innløsningsrett for utsteder


Issued by Bank2 ASA, Bluestep Bank AB as debtor post merger (April 2024).