BlueStep Finans förvärvar del av Cerdo Bankpartners lån- och sparadministration i Helsingborg

BlueStep Finans AB och Cerdo Bankpartner AB meddelar att man tecknat avtal där Cerdo Bankpartner AB överlåter delar av sin lån- och sparadministration till BlueStep Finans AB. Det ca 20-talet medarbetare inom Cerdo som berörs kommer erbjudas anställning inom BlueSteps nybildade dotterbolag BlueStep Servicing AB, vilket är det bolag som tar över verksamheten. Verksamheten kommer att bedrivas från Cerdos befintliga lokaler i Helsingborg.

Cerdo Bankpartner AB har sedan 2005 ansvarat för en stor del av BlueSteps administrativa processer för ut- och inlåning. BlueStep övertar i och med förvärvet dessa processer och systemlösningar i egen regi. Samtidigt träffas ett avtal med SDC om leverans av support- och servicetjänster för vissa IT-lösningar till BlueStep Servicing AB.

– Förvärvet är strategiskt viktigt för BlueStep då det möjliggör för oss att ta full kontroll över verksamheten och dessutom kan vi nu göra ytterligare investeringar i skalbara system och processer, vilket ytterligare förbättrar servicen till BlueSteps bolån- och sparkunder, säger Peter Gertman, Chief Operating Officer på BlueStep.

BlueSteps kundbas uppgår för närvarande till mer än 50 000 kunder med en total balansomslutning om mer än SEK 12 miljarder.

– Genom affären med BlueStep har vi nu hittat en bra och långsiktigt intressant lösning för berörd personal, vilket skapar utvecklingsmöjligheter för personalen och en fortsatt drift i nuvarande system och lokaler, säger Anneli Öden, VD på Cerdo.

För mer information vänligen kontakta:

BlueStep Finans AB

Peter Gertman
Chief Operating Officer
08-501 106 51
peter.gertman@bluestep.se

David Torpey
Chief Executive Officer
08-501 004 38
david.torpey@bluestep.se


Cerdo Bankpartner AB

Anneli Öden
VD
042-444 60 01
anneli.oden@cerdo.se

Published 2014-12-17 13:45

Modified 2020-01-23 09:37