BlueStep Finans publicerar sin årsredovisning för 2014

2014 var ett framgångsrikt år för BlueStep med god tillväxt inom bolåneverksamheterna i både Sverige och Norge, samt inom privatlåneverksamheten i Sverige.

  • Nyutlåningen ökade med 21 procent och uppgick till 3,173 (2,624) miljoner kronor.
  • Den totala låneportföljen ökade med 21 procent och uppgick vid årsskiftet till 8,307 (6,882) miljoner kronor.
  • Vinsten efter skatt ökade med 28 procent och var 113 (88) miljoner kronor.
  • Oreglerade lån fortsätter att minska och antalet restfordringar på skulder överstigande 90 dagar är 2.3 (2.8) procent.

”Resultatet för 2014 visar att ett fortsatt fokus på att vara den ledande alternativa långivaren för bolån i Sverige och Norge har varit framgångsrik. Vi kommer att fortsätta investera tid och kraft för att ytterligare utveckla en unik och hållbar verksamhet i Sverige och Norge.” säger David Torpey, CEO på BlueStep.

Antalet nya kunder fortsätter att öka och vi är övertygade om att BlueStep kan möta behoven hos de kunder som av olika anledningar får avslag på sina låneansökningar av de traditionella bankerna. Detta genom att erbjuda produkter med tydliga villkor, där beslut om lån baseras på en detaljerad och professionell bedömning av varje individs förutsättningar.


För mer information vänligen kontakta
:

David Torpey
Chief Executive Officer

+46 8 501 004 38
david.torpey@bluestep.se

Published 2015-07-03 14:03

Modified 2020-01-23 09:37