BlueStep genomför en värdepapperisering

BlueStep Finans AB meddelar att man framgångsrikt har genomfört en värdepapperisering av BlueStep Mortgage Securities No 3.

”Vi är mycket glada över att framgångsrikt slutfört vår tredje värdepapperisering som samtidigt medfört att vi attraherat ett flertal nya europeiska investerare i vårt RMBS-program.” säger David Torpey, Verkställande Direktör på BlueStep i en kommentar.

Värdepapperiseringstransaktionen avser en portfölj svenska bolån utgivna av BlueStep och består av mer än 4 000 lån med ett genomsnittligt värde på 761 957 kr per lån. Den genomsnittliga belåningsgraden för dessa lån är 73,4%.

Den erhållna finansieringen möjliggör för BlueStep att möta fortsatt stark efterfrågan på företagets produkter och tjänster. Då BlueSteps växande utlåning fokuserar övervägande på bolånemarknaden bidrar värdepapperiseringen till en långsiktigt anpassad finansiering som är strategiskt viktig för verksamheten.

BlueStep arbetar med en noggrann kredithandläggningsprocess som handhas av en grupp mycket erfarna kredithandläggare som till sin hjälp har supportsystem och kreditupplysning.

David Torpey avslutar med att konstatera att ”Ett viktigt resultat av transaktionen är att vi samtidigt minskat kostnaderna väsentligt jämfört med vår tidigare transaktion (november 2013). Denna ytterligare diversifiering förbättrar verksamhetens riskprofil och ger oss en utmärkt plattform för att utvecklas under de kommande åren.”

Låneportföljen är bedömd av Standard & Poor´s och Fitch från AAA till AA och köptes av ett antal europeiska investerare. Barclays och BNP Paribas bistod BlueStep som Joint Lead Managers i denna transaktion.


För mer information vänligen kontakta:

David Torpey
Chief Executive Officer

+46 8 501 004 38
david.torpey@bluestep.se

Published 2015-05-18 15:11

Modified 2020-01-23 09:37