Så ska BlueStep göra skillnad i ungdomars vardag

BlueStep har inlett ett samarbete med den ideella organisationen Mentor Sverige som arbetar för att stärka ungdomars självkänsla, få dem att utvecklas hälsosamt och avstå från våld och droger. Första steget för BlueStep är ett Proffsmentorprogram i Skärholmen utanför Stockholm.

Under november och december ska 16 anställda på BlueStep besöka fem åttondeklasser på Västerholmsskolan i Skärholmen för att prata om framtidsdrömmar, första jobbet och hur man skriver ett CV.

– Det är otroligt kul att vi på BlueStep kan bidra till ungdomars utveckling på det här sättet. Engagemanget från personalen på BlueStep har varit stort och vi ser alla fram emot att komma igång med programmet, säger Karin Gustafsson, HR-chef på BlueStep.

Under Proffsmentorprogrammet kommer BlueStep även att prata om privatekonomi och hur viktigt det är att ha kunskap om ekonomi när man kliver ut i vuxenlivet.

– Vi pratar dagligen med människor som har hamnat snett i sin ekonomi på grund av att de exempelvis köpt saker på avbetalning eller tagit många SMS-lån. Med mentorprogrammet vill vi motverka det genom att utbilda ungdomar i vad det faktiskt innebär för framtiden, säger Saman Rostami, lånespecialist på BlueStep.

Utöver samarbetet med Västerholmsskolan kommer BlueStep att genomföra ytterligare ett mentorprogram tillsammans med Mentor Sverige. Det programmet går ut på att de anställda på BlueStep är personliga mentorer till ungdomar under ett års tid.

Fakta om Mentor Sverige
Mentor Sverige är en ideell organisation som arbetar för att ge ungdomar självkänsla och kraft att växa genom mentorskap. Syftet är att stärka dem i att fatta positiva beslut och avstå från våld och droger. 86 % av de ungdomar som deltagit i Proffsmentor uppger att programmet gjort att de känner sig säkrare inför sitt framtida arbetsliv. Läs mer på www.mentor.se.

För mer information vänligen kontakta:

Karin Gustafsson
HR-chef

08 501 004 17
karin.gustafsson@bluestep.se

Published 2015-11-23 09:25

Modified 2020-01-23 09:37