BlueStep Finans publicerar sin årsredovisning för 2015

2015 var ännu ett framgångsrikt år för BlueStep med en god tillväxt inom samtliga affärsområden. Detta uppnådde vi genom att vara vår affärsidé trogen och erbjuda kunderna ett tydligt alternativ till de traditionella bankerna.

  • Nyutlåningen ökade med 24 procent och uppgick till 3,928 (3,173) miljoner kronor.
  • Den totala låneportföljen ökade med 17 procent och uppgick vid årsskiftet till 9,695 (8,308) miljoner kronor.
  • Vinsten efter skatt ökade med 2 procent och var 115,6 (113) miljoner kronor.

”Kärnan i BlueSteps verksamhet är att förstå hur vi som specialistlångivare bedömer och prissätter kreditrisken. Vi är nöjda med resultatet för alla tre affärsområden med god tillväxt inom bolåneverksamheterna i både Sverige och Norge, samt inom privatlåneverksamheten i Sverige.”säger David Torpey, CEO på BlueStep.

Vi är fast beslutna att göra saker annorlunda och vi är övertygade om att utmana gängse uppfattning även framöver kommer att vara den vinnande formeln för BlueStep.

För ytterligare information vänligen kontakta:

David Torpey, CEO, +46 8-501 004 38, david.torpey@bluestep.se

Stefan Nilsson, CFO, +46 8-501 004 99, stefan.nilsson@bluestep.se

Published 2016-05-10 13:54

Modified 2020-01-23 09:37