Bygga för framtiden

Hur tar man sig ut i arbetslivet? Hur gör man en budget? Åttondeklassarna på Västerholms Friskola i Skärholmen har fått hjälp av BlueSteps medarbetare att förstå både arbetsliv och privatekonomi.

”Det var nervöst att komma ut till eleverna på Västerholms Friskola i Skärholmen, men det har givit oss massor av ny energi.”

Sedan i augusti 2015 har Karin Gustafsson, HR-chef på BlueStep, drivit ett nytt projekt för BlueStep. Projektet handlar om att komma ut till åttondeklassare på en skola i Skärholmen utanför Stockholm för att dela med sig av medarbetarnas kunskap inom privatekonomi och hur man tar sig ut i arbetslivet.

– Vi har länge haft en vilja att komma ut till skolorna för att dela med oss av vår erfarenhet. Tillsammans med Mentor har vi under hösten kört igång två mentorprogram varav ett är förlagt till Västerholms Friskola i Skärholmen utanför Stockholm, berättar Karin Gustafsson.

BlueStep jobbar med två olika program, ett som kallas Proffsmentorprogrammet, där BlueSteps medarbetare besöker åttondeklassarna på skolan och dels fördjupar sig i privatekonomi och dels delar med sig av sina erfarenheter från arbetslivet. Det andra är ett personligt mentorskap där BlueSteps medarbetare engagerar sig som en extra vuxen för en ungdom och bidrar med något positivt utanför skolan.

– Det var nervöst att komma ut till eleverna. Men alla medarbetare som fick chansen att vara med blev väldigt positivt överraskade. Dels av elevernas kunskap och vilja att lära sig mer om privatekonomi och yrkeslivet, men också den energi som skapades av att vi märkte att alla kunde bidra med något till eleverna.

Förutom att diskutera i grupper om hur privatekonomi fungerar har fokus legat på hur man tar sig ut i yrkeslivet. Hur man söker jobb, hur man uppträder på en arbetsplats, hur man skriver ett CV då man inte har så mycket att fylla det med.

– Eleverna har överraskande god kunskap i hur man gör en privat budget, vad pengarna ska räcka till. Många visste också varför det var klokt att spara i stället för att låna. I dag finns det tyvärr fällor som sms-lån, lån som har väldigt kort tid mellan tanke och handling och ofta lockar ungdomar. Men när man går i åttonde klass ligger den typen av lån en bit fram. Det är viktigt att berätta om konsekvenserna, vad höga räntor och amorteringar innebär när man inte tjänar några egna pengar.

”Vi har pratat mycket om hur man ska uppträda på en arbetsplats och hur man ska agera på en jobbintervju eller när en arbetsgivare ringer upp.”


Vad tänker eleverna om yrkeslivet?

– En av anledningarna till att vi matchades mot den här skolan var att skolan har tagit bort prao och de har inte har lika stor möjlighet att komma ut och praktiskt pröva på en arbetsplats. Därför valde vi att prata och diskutera om yrkeslivet mycket.

I klasserna, som delats upp i mindre grupper, delar BlueSteps medarbetare med sig av sin egen historia, hur de kommit dit de är i dag. Många av BlueSteps medarbetare har liknande bakgrund som eleverna och är uppväxta med föräldrar som flytt till Sverige, i vissa fall med akademikerbakgrund men i Sverige inte haft möjlighet till samma jobb som i hemlandet.

– Vi har pratat om hur viktigt det är att jobba, oavsett vad det är. Att det är viktigt att lära sig hur man uppträder på en arbetsplats, komma i tid och ansvara för och utföra sina uppgifter. Många av eleverna har tydliga drömmar om vad de vill jobba med, som till exempel polis eller läkare, och då har vi pratat om att vägen dit, förutom att plugga, också kan gå via extrajobb på en snabbmatsrestaurang, ett kafé eller helg- och sommarjobb. Vi har pratat mycket om hur man förväntas uppträda på en arbetsplats och även hur man ska agera på en jobbintervju eller när en arbetsgivare ringer upp.

Hur når man fram med sådana här frågor? Ekonomi och jobb kan väl uppfattas som ganska tråkiga saker att prata om när man går i åttan?

– Faktiskt inte, även om vi inte nått fram till alla elever har många blivit väldigt intresserade av hur man tar sig fram i livet till ett bra jobb. Flera elever har berättat att ingen har pratat med dem om sådant här förut. Vi har försökt vara väldigt personliga med våra egna historier som inte alltid varit spikraka utan också innehåller skoltrötthet och osäkerhet över vad man ska jobba med. Vi har också pratat om vilka vi är privat, vad vi gillar att göra när vi inte jobbar.

”Eleverna har överraskande god kunskap i hur man gör en privat budget, vad pengarna ska räcka till.”


Diskuterar ni också vilka orsaker i samhället som ligger bakom konsumtion?

– Vi har inte kommit dit ännu med eleverna, men vi ska. Det är viktigt att också förstå varför man vill ta ett snabbt lån. Men framförallt konsekvenserna av ett sådant lån. Nästa steg som vi tar är att eleverna ska få komma med input om hur vi marknadsför oss som företag. Det har redan nu höjts röster bland dem om att vi borde sluta med vanlig post och e-post och i stället vara där eleverna är, som till exempel i tunnelbanan och med sponsrade konton på sociala medier.

Hur ser ett drömscenario ut för dig och BlueStep i detta projekt?

– Att flera medarbetare här på BlueStep får möjlighet att komma ut och träffa eleverna, att vi får möjlighet att fortsätta jobba med skolan under våren så att vi kan nå fram till fler. Jag tror att vi kan bidra med ännu mer. Det skapar både engagemang hos oss och hos eleverna. Sedan också att fler har möjlighet att bli personliga mentorer, det är viktigt i den tid vi lever i nu, att vara ytterligare en vuxen förebild i de här elevernas liv.

Namn: Karin Gustafsson
Ålder: 33 år
Jobb: HR-chef på BlueStep sedan 2014

Fakta om mentorprogrammet
BlueStep har sedan hösten 2015 inlett ett samarbete med den ideella organisationen Mentor Sverige som arbetar för att stärka ungdomars självkänsla. BlueSteps första steg är ett Proffsmentorprogram i Skärholmen utanför Stockholm. Proffsmentorprogrammet inleddes under november och december 2015 då 16 anställda på BlueStep besökte fem åttondeklasser på Västerholms Friskola i Skärholmen.

Fakta Mentor Sverige
Mentor Sverige är en ideell organisation som arbetar för att ge ungdomar självkänsla och kraft att växa genom mentorskap. Syftet är att stärka dem i att fatta positiva beslut och avstå från våld och droger. 86 procent av de ungdomar som deltagit i Proffsmentor uppger att programmet hjälpt dem att känna sig säkrare inför sitt framtida arbetsliv.

www.mentor.se.

Published 2016-02-17 15:16

Modified 2020-01-23 09:37