Nu blir BlueStep bank

BlueStep Finans AB (publ) har beviljats tillstånd att bedriva bankrörelse, vilket Finansinspektionen har slagit fast per den 7 oktober 2016. Inom kort ändrar därmed BlueStep Finans AB (publ) namn till BlueStep Bank AB (publ).

BlueStep introducerade sitt bolåneerbjudande i Sverige 2005 och i Norge 2010, och har sedan dess hjälpt människor i båda länderna som av olika anledningar fått avslag på sin bolåneansökan av de traditionella bankerna.

BlueStep är i dag Skandinaviens ledande specialistlångivare och det bästa alternativet för de som har svårigheter att få lån av en traditionell bank. Banktillståndet är en milstolpe i företagets historia och möjliggör fortsatt tillväxt.

”Vi är nöjda över att ha kommit i mål med denna process. Banktillståndet förväntas också stärka företagets position på den svenska och norska marknaden, säger Öyvind Thomassen, VD på BlueStep.

BlueStep kommer fortsätta att utveckla sin nischade bolåneprodukt samt sina privatlån och sparkonton, men har inte som ambition att konkurrera direkt med de traditionella bankerna om bolånekunderna.

”Vi är ett komplement, inte en konkurrent. Vi hjälper kunder som av någon anledning inte får lån hos de traditionella bankerna och vi ser hos kunderna ett ökande behov av alternativa lösningar. Samtidigt är vårt slutmål att hjälpa våra kunder så att de får möjlighet att flytta sina lån till traditionella banker”, avslutar Öyvind Thomassen.

För mer information vänligen kontakta:

Öyvind Thomassen
VD

+46 8 501 005 04
oyvind.thomassen@bluestep.se 

Published 2016-10-11 08:22

Modified 2020-01-23 09:37

Files

Name Files
Nu blir BlueStep bank