Svensken allt mer oroad över sin privatekonomi

Svensken är alltmer oroad över sin privatekonomi. Det visar den årliga undersökningen kring svenskarnas privatekonomi som YouGov genomför på uppdrag av BlueStep. Och oron verkar öka. I förra årets undersökning var det 12% som oroade sig för räkningar varje månad. 2016 har den siffran ökat till 21%. Detta kan skapa problem för svensken eftersom undersökningen också visar att svensken tycker att det är jobbigt att prata om sin privatekonomi, till och med ännu mer tabu än att prata om sin sexuella läggning och kroniska sjukdomar.

Vid frågan om vad som är mest tabu att prata om med andra svarade 31% av de tillfrågade att man inte kan betala räkningarna och försörja sin familj. Betydligt färre, 6%, uppger sin sexuella läggning, medan 4% uppger kroniska sjukdomar. Anledningen till varför det är sådan tabu över ämnet privatekonomi kan ha att göra med att varannan svensk anser att problem med ekonomin är självförvållat. Det är även varannan svensk som anser att personer med ekonomiska bekymmer inte förtjänar hjälp på samma villkor som personer som har en sjukdom.

Detta innebär att det generellt sett kan vara pinsamt att medge att man har ekonomiska bekymmer. Var fjärde svensk i undersökningen uppger också att de har upplevt att de hamnat utanför sitt sociala nätverk på grund av sin ekonomiska situation.

”Vi ser att många fler svenskar oroar sig för sin ekonomi nu än för ett år sedan. Att då inte tidigt prata om det, eller göra något åt det kan göra problemen större”, säger Peter Gertman, Chief Operating Officer på BlueStep Finans AB.

YouGovs årliga undersökning, som genomförs på uppdrag av BlueStep, bygger på svar från drygt 1000 svenskar under mars månad 2016. Undersökningen visar att var femte svensk upplever att pengarna i hushållet inte räcker till varje månad (21%). I Jönköping och på Gotland är oron ännu högre, hela 28%, i Västernorrland och Jämtland 27% och i Kalmar 26%. Var tredje svensk har också någon gång i livet haft problem med att betala sina räkningar eller lån.

Undersökningen visar också att man anser att den största orsaken till att människor får problem med ekonomin är förändringar som exempelvis att man förlorar jobbet eller skiljer sig (61%). De två näst största orsakerna anser man är att människor har dålig planering (54%) eller brist på kunskap i privatekonomi (38%).

”Vår erfarenhet är att det tar tid att anpassa konsumtionen när inkomsterna minskar. De som misslyckas med att snabbt anpassa sig kan snart hamna i en svår ekonomisk situation. Således blir det viktigt att vara öppen om sina ekonomiska problem, och få den hjälp som behövs för att lösa situationen innan det går för långt”, konstaterar Peter Gertman.

Hur många oroar sig varje månad över att inte kunna betala sina räkningar:

2015  2016 
Jönköping  11% 28%
Gotland 15% 28%
Västernorrland 13% 27%
Jämtland 12% 27%
Kalmar 12% 26%
Stockholm 12% 19%
Västerbotten 9% 16%
Halland 12% 15%
Uppsala 9% 12%
Sverige, totalt 
12% 21%


Så många tycker att det är tabu att prata om sin privatekonomi:

2015 2016
Norrbotten 39% 41%
Kalmar 29% 37%
Västra Götaland 31% 36%
Stockholm 26% 26%
Västerbotten 30% 21%
Sverige, totalt 29% 31%


För mer information vänligen kontakta:

Peter Gertman, Chief Operating Officer BlueStep

+46 8 501 004 38

peter.gertman@bluestep.se


Published 2016-04-29 09:23

Modified 2020-01-23 09:37