BlueStep Bank genomför värdepapperisering

BlueStep Bank AB (publ) har genomfört en värdepapperisering avseende en portfölj med svenska bolån till ett värde av c:a 3 miljarder kr.

BlueStep har, genom sitt dotterbolag Bluestep Mortgage Securities No. 4 DAC, genomfört en värdepapperisering med säkerhet i svenska bolån. Låneportföljen är bedömd av Standard & Poor´s och Fitch från AAA till AA och köptes av ett antal internationella investerare. Barclays, BNP Paribas och NatWest bistod BlueStep som Joint Lead Managers i denna transaktion.

”Vi är mycket nöjda över att framgångsrikt ha slutfört vår fjärde värdepapperisering, vilken attraherat ett antal internationella investerare och bidragit till en ytterligare diversifierad finansiering av vår tillväxt inom bolånemarknaden. Värdepapperisering utgör en attraktiv finansieringskälla och är ett konkurrenskraftigt komplement till inlåning från allmänheten” säger Öyvind Thomassen, Verkställande Direktör på BlueStep Bank, i en kommentar.

Den erhållna finansieringen är av strategisk vikt för verksamheten och möjliggör för BlueStep att möta en fortsatt stark efterfrågan på företagets produkter, framförallt den växande utlåningen på bolånemarknaden i Sverige och Norge.

För mer information vänligen kontakta:

Öyvind Thomassen

VD

08-501 005 04

oyvind.thomassen@bluestep.se 

Published 2017-03-13 14:15:00

Files

Name Files
BlueStep Bank genomför värdepapperisering