BlueStep Bank publicerar sin årsredovisning för 2016

2016 var ett framgångsrikt år för BlueStep med god tillväxt inom bolåneverksamheterna i både Sverige och Norge, samt inom privatlåneverksamheten i Sverige.

  •  Den totala nyutlåningen ökade med 18 procent och uppgick till 4 635 (3 928) miljoner kronor
  •  Den totala låneportföljen ökade med 24 procent och uppgick vid årsskiftet till 12 069 (9 692) miljoner kronor
  •  Vinsten efter skatt ökade med 41 procent och uppgick till 163,2 (115,6) miljoner kronor

”Resultatet för 2016 visar att vårt fokus på att erbjuda ett tydligt alternativ till de traditionella bankerna varit framgångsrikt. Antalet nya kunder fortsatte att öka och i vår dagliga kontakt med kunder i både Sverige och Norge upplever vi ett ökande behov av alternativa lösningar” säger Öyvind Thomassen, Verkställande Direktör på BlueStep Bank, i en kommentar.

BlueStep Bank är ett komplement, inte en konkurrent, till de traditionella bankerna. BlueStep förstår kundens situation och behov samt är ett stöd under den tid kunden har ett lånebehov som den traditionella banken inte kan tillgodose.

För mer information vänligen kontakta:

Öyvind Thomassen

VD

08-501 005 04

oyvind.thomassen@bluestep.se 

BlueStep Bank AB (publ) är specialiserade på att hjälpa människor som av någon anledning inte kan få lån av en traditionell bank. BlueStep fokuserar alltid på varje persons ekonomiska möjligheter, snarare än deras tidigare utmaningar. BlueStep erbjuder bolån, privatlån och sparkonton och har varit verksamma sedan 2005. Idag har bolaget cirka 200 anställda med kontor i Stockholm, Helsingborg och Oslo. BlueStep Bank står under Finansinspektionens tillsyn och samtliga sparkonton omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Published 2017-05-09 11:07:21

Files

Name Files
BlueStep Bank publicerar sin årsredovisning för 2016