BlueStep Bank emitterar seniora icke-säkerställda obligationer om 200 miljoner kronor

BlueStep Bank AB (publ), (“BlueStep”), har emitterat 200m SEK seniora icke-säkerställda obligationer med en löptid om 3 år. Obligationerna kommer att löpa med en rörlig ränta om 3m Stibor + 1,75% och kommer att noteras på Nasdaq Stockholm. Transaktionen genomfördes under BlueSteps MTN-program, med en total ram om 5 miljarder kronor.

SEB har agerat emissionsinstitut för transaktionen och arrangör för MTN-programmet.

För mer information vänligen kontakta:

Johanna Clason, CFO
+46 701 483 385

Eller besök www.bluestepbank.com  

Published 2018-12-06 16:27

Modified 2020-01-23 09:37

Files

Name Files
BlueStep Bank emitterar seniora icke-säkerställda obligationer om 200 miljoner kronor