BlueStep Bank har lämnat in en ansökan för tillstånd att ge ut säkerställda obligationer

BlueStep Bank AB (publ) (“BlueStep”) har idag, den 20 december, till Finansinspektionen inlämnat en ansökan om tillstånd att ge ut säkerställda obligationer.

Ansökan är ett ytterligare steg i diversifieringen av BlueSteps finansiering. BlueStep räknar med att påbörja utgivning av säkerställda obligationer tidigast under andra halvåret 2019.

För mer information, vänligen kontakta:

Johanna Clason, CFO,

+46 701 483 385

eller besök www.bluestepbank.com 

Published 2018-12-20 11:11

Modified 2020-01-23 09:37