BlueStep etablerar MTN-program

BlueStep Bank AB (publ) (“BlueStep”) har etablerat ett så kallat Medium Term Note-program (“MTN-programmet”) med ett rambelopp om SEK 5 000 000 000 eller motsvarande belopp i EUR eller NOK. För detta syfte har BlueStep förberett ett grundprospekt som har blivit godkänt hos Finansinspektionen den 12 november 2018.

Prospektet finns tillgängligt på BlueSteps hemsida, www.bluestepbank.com, samt kommer vara tillgängligt på Finansinspektionens hemsida, www.finansinspektionen.se. SEB arrangerar MTN-programmet och är emissionsinstitut tillsammans med Danske Bank och Nordea.

För mer information vänligen kontakta:

Johanna Clason, CFO
+46 701 483 385

Eller besök www.bluestepbank.com  

Published 2018-11-13 11:50

Modified 2020-01-23 09:37

Files

Name Files
BlueStep etablerar MTN-program