Bluestep Bank AB (publ), (“Bluestep”) har genomfört en utökning om 600 miljoner kronor av det icke-säkerställda obligationslånet som löper till december 2021

Utökningen om 600m SEK av obligationslånet med förfall den 13 december 2021 prissattes till 100,859 procent, vilket motsvarar 3m Stibor + 1,40%. Efterfrågan i emissionen var stark vilket resulterade i en övertecknad orderbok.

Bluestep tilldelades en investment grade rating från Moody’s om Baa2, Stable outlook den 24 juni 2019.

Obligationerna emitterades under Bluesteps MTN-program om 5 miljarder kronor. Efter utökningen uppgår utestående obligationsvolym till 800 miljoner kronor.

SEB har agerat emissionsinstitut för transaktionen.

För mer information vänligen kontakta:

Johanna Clason, CFO
+46 701 483 385

Eller besök www.bluestepbank.com  

Published 2019-06-25 17:30:00