Bluestep Bank emitterar icke-säkerställda obligationer om 700 miljoner kronor

Bluestep Bank AB (publ), (”Bluestep”), har emitterat seniora icke-säkerställda obligationer om 700 miljoner kronor med en löptid om 3 år. Obligationerna kommer att löpa med en rörlig ränta om 3m Stibor +1,25% och kommer att noteras på Nasdaq Stockholm. Obligationerna emitteras under Bluesteps MTN-program om 5 miljarder kronor. Efter emissionen uppgår utestående obligationsvolym till 1 500 miljoner kronor.

SEB agerade emissionsinstitut för transaktionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Johanna Clason, CFO
Tel: +46 701 483 385

Louise Bergström, Head of Investor Relations
Tel: +46 731 427 466

Eller besök: www.bluestepbank.com  

Published 2019-09-04 15:25:00

Files

Name Files
Bluestep Bank emitterar icke-säkerställda obligationer om 700 miljoner kronor