Bluestep Bank har erhållit tillstånd att ge ut säkerställda obligationer

Bluestep Bank har erhållit tillstånd från Finansinspektionen att ge ut säkerställda obligationer enligt lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer.

”Finansinspektionens beslut är mycket positivt. Möjligheten att ge ut säkerställda obligationer är ett viktigt steg i diversifieringen av Bluesteps finansieringsstruktur”, säger VD Björn Lander.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johanna Clason, CFO

 Tel: +46 701 483 385

Eller besök: www.bluestepbank.com

Published 2019-11-22 12:19

Modified 2020-01-23 09:37