Ekonomiska problem lika tabubelagt som psykisk ohälsa

Pengar är ett ämne som det sällan talas högt om. Inte minst när det kommer till problem med ekonomin. Enligt Bluestep-rapporten 2019 anser var fjärde svensk att det är jobbigt att prata om ekonomiska bekymmer med sina vänner. Ämnet visar sig därmed vara lika tungt att ventilera som psykisk ohälsa. Dessutom är familjekonflikter och problem med alkohol eller droger till och med lättare att diskutera än just ekonomiska svårigheter.

I ”Bluestep-rapporten 2019: Svenskarna om lånet, livet och känslorna” har Bluestep Bank undersökt hur svenskarna förhåller sig till att diskutera känsliga samtalsämnen. Var fjärde person, 26 procent, tycker att ekonomiska bekymmer är jobbigt att prata om med sina vänner. Det gör samtalsämnet till ett av de svåraste att ta upp. Pengaproblem visar sig dessutom vara lika jobbigt att prata om som psykisk ohälsa. Det enda som svenskarna anser är ett tuffare samtalsämne är problem i sovrummet.

– Vår undersökning visar att män i större utsträckning än kvinnor upplever att det är svårt att ventilera känsliga ämnen, så även ekonomiska problem. Trots att det kan vara tufft har ju många av oss någon gång kämpat med att få ekonomin att gå ihop. Men för att få hjälp att komma ur en problematisk situation är det viktigt att man vågar ta upp det med någon annan. Hade det rått en större öppenhet kring att prata om ekonomiska bekymmer hade antagligen färre människor hamnat i skuldfällor där man tar nya lån för att täcka gamla, säger Tomas Netz, Bolånechef på Bluestep Bank.

Tuffast att prata pengaproblem i Västmanland och Kronoberg
Rapporten visar även stora skillnader mellan länen kring hur tabubelagt ekonomiska problem är. Värst känns samtalsämnet för invånarna i Västmanland. Närmare fyra av tio svarar nämligen att det är jobbigt att prata med vänner om ekonomiska bekymmer. Mest öppna visar sig värmlänningarna vara – där är motsvarande siffra endast 12 procent.

Topplista: Det här är jobbigast att prata med sina vänner om

1.  Problem med sexlivet                             45 %

2. Ekonomiska bekymmer                           26 %

    Psykisk ohälsa                                        26 %

3. Konflikter inom familjen/släkten              22 %

4. Problem med alkohol och/eller droger    21 %

5. Politik                                                    16 %

Topplistor: Här är det jobbigast respektive lättast att prata om ekonomiska bekymmer

Jobbigast                            Lättast

1. Västmanlands län           1. Värmlands län
2. Kronobergs län               2. Jämtlands län
3. Östergötlands län            3. Norrbottens län
    Södermanlands län         4. Blekinge län
4. Dalarnas län                       Västerbottens län
5. Örebro län                      5. Västra Götalands län

För mer information, vänligen kontakta:

Henrik Boström, Head of Brand & Communication, Bluestep Bank

Tel: +46 709 95 05 90

E-post: henrik.bostrom@bluestep.se

Om undersökningen:
Bluestep-rapporten 2019: Svenskarna om lånet, livet och känslorna är gjord av Bluestep Bank, undersökningen har genomförts av Kantar Sifo. Undersökningen genomfördes i februari och mars 2019 i form av en webbenkät och är statistiskt säkerställd och representativ på riksnivå. Totalt har 2441 personer i Sverige mellan 18 till 74 år deltagit i studien.

Om Bluestep Bank

Bluestep är en marknadsledande och lösningsorienterad bank med kunder i Sverige och Norge. Sedan starten 2005 har vi skapat en tryggare ekonomi för tusentals låntagare och sparare. Vi vill vara förstahandsvalet för de människor som av olika anledningar inte kan få lån hos sin vanliga bank. Ett av Bluesteps värdeord är annorlunda. Vi omfamnar olikheter – hos våra kunder såväl som hos våra medarbetare. Alla människor är olika och vi lägger stor vikt vid personliga lösningar. Vi kan bland annat prata med våra kunder på över 20 olika språk. Vår vision är att ge våra kunder en stabil ekonomisk situation – oavsett bakgrund och ursprung. Bluestep Bank AB (publ) är ett bankaktiebolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Du hittar mer information om Bluestep och bolagsstyrningen på vår koncerns webbplats www.bluestepbank.com.

Bilaga

Vilka av följande alternativ anser du är jobbigt att prata om med vänner?

  Total Man Kvinna
Problem med sexlivet 45 % 48 % 43 %
Ekonomiska bekymmer 26 % 27 % 24 %
Psykisk ohälsa, t.ex. ätstörning, depression eller utbrändhet 26 % 30 % 22 %
Konflikter inom familjen/släkten 22 % 23 % 20 %
Problem med alkohol och/eller droger 21 % 21 % 20 %
Politik 16 % 12 % 20 %
Förmåga/oförmåga/vilja att skaffa barn 11 % 12 % 9 %
Kronisk sjukdom 7 % 8 % 6 %
Barnuppfostran 4 % 4 % 4 %
Problem på jobbet 4 % 4 % 3 %
Annat 3 % 3 % 2 %
Inget 23 % 21 % 24 %
Vet ej 7 % 8 % 7 %

Andelen invånare som anser att det är jobbigt att prata om ekonomiska bekymmer

  Total
Västmanlands län 37 %
Kronobergs län 35 %
Södermanlands län 33 %
Östergötlands län 33 %
Dalarnas län 32 %
Örebro län 31 %
Gotlands län 30 %
Hallands län 29 %
Kalmar län 28 %
Västernorrlands län 28 %
Gävleborgs län 28 %
Skåne län 26 %
Stockholms län 24 %
Uppsala län 24 %
Jönköpings län 24 %
Västra Götalands län 22 %
Västerbottens län 21 %
Blekinge län 21 %
Norrbottens län 18 %
Jämtlands län 16 %
Värmlands län 12 %

Published 2019-12-19 08:01

Modified 2020-01-23 09:37

Files

Name Files
Ekonomiska problem lika tabubelagt som psykisk ohälsa