Bluestep Bank börjar erbjuda bolån i Finland

Bluestep Banks bolån möjliggör för fler att äga sitt boende eller få en ordnad ekonomi på ett hållbart sätt. Nu expanderar banken och från och med juni 2020 kommer bolån att erbjudas även till den finska marknaden som hittills varit dominerad av banker med traditionella, oftast automatiserade, kreditbedömnings-processer. I ett modernt samhälle där nya typer av arbetsformer blir allt vanligare, eller i fall där människor ibland har betalningsanmärkningar, tillför Bluestep Bank nya perspektiv med en fördjupad kundrelation – och möjliggör därmed för fler att få bolån.

Bluestep Bank är en marknadsledande bolånebank som sedan starten 2005 skapat skräddarsydda lösningar för tiotusentals människor i både Sverige och Norge. Banken erbjuder sedan början på 2020 enbart bolån.

– I femton år har vi skapat möjligheter för våra kunder. Vi skapar värde genom att erbjuda bolån där vi engagerar oss och tar oss tid att förstå kundens samlade situation. Vi tittar på kundens framtidsutsikter och betalningsförmåga istället för att enbart se till historiken. Vi kan därmed erbjuda individuellt anpassade bolån som hjälper människor till en tryggare ekonomisk situation. Att vi nu etablerar oss på en tredje marknad är ett kvitto på att vi står starka och framåtlutade även i denna oroliga tid, säger Björn Lander, CEO på Bluestep Bank.

Fyller ett tomrum på den finska bolånemarknaden  
Tidigare har den finska bolånemarknaden dominerats av traditionella banker som ofta har automatiserade kreditbedömningar, vilket varit fallet även i Sverige och Norge. Det medför att många människor med alternativa anställningsformer, utan en fast månadsinkomst, ofta blir nekade lån och därmed exkluderade från bostadsmarknaden, trots att de kan ha en mycket god samlad ekonomisk förmåga. Att Bluestep Bank nu även erbjuder finska bolånetagare individuella och moderna kreditbedömningar möter ett växande behov som ingen nuvarande aktör på den finska bolånemarknaden i dagsläget tillgodoser.

– Genom vår individuella och gedigna bedömning av varje enskild låneansökan, med personens samlade ekonomiska bild och framtidsutsikter som grund, kan vi hjälpa fler människor till ekonomisk trygghet. Det är med stolthet vi nu expanderar till Finland och jag ser verkligen fram emot att leda vår moderna bolånebank i mitt hemland, säger Marko Lampén, COO på Bluestep Bank i Finland.

För mer information, vänligen kontakta:

Louise Bergström, Head of Investor Relations, Bluestep Bank

Tel: +46 73 142 74 66

E-post: louise.bergstrom@bluestep.se

Om Bluestep Bank

Bluestep är en marknadsledande och lösningsorienterad bank med kunder i Sverige, Norge och Finland. Sedan starten 2005 har vi skapat en tryggare ekonomi för tusentals låntagare och sparare. Vi vill vara förstahandsvalet för de människor som av olika anledningar inte kan få lån hos sin befintliga bank. Vi lägger stor vikt vid personliga lösningar och vår vision är att ge våra kunder en stabil ekonomisk situation – oavsett bakgrund och ursprung. Bluestep Bank AB (publ) är ett bankaktiebolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Mer information om Bluestep och bolagsstyrningen finns på vår koncerns webbplats.

Published 2020-06-16 08:01

Files

Name Files
Bluestep Bank börjar erbjuda bolån i Finland