Bluestep Bank emitterar 5-åriga säkerställda obligationer om 1 000 miljoner kronor

Bluestep Bank AB (publ), (”Bluestep”), har emitterat säkerställda obligationer om 1 000 miljoner kronor med en löptid om 5 år. Obligationerna prissattes till 102,508 procent, vilket motsvarar 3m Stibor + 0,50%. Obligationerna kommer att noteras på Nasdaq Stockholm och löpa med en kupong om 3m Stibor +1,00%. Bluesteps MTCN-program är på 15 miljarder kronor och obligationerna förväntas erhålla ett kreditbetyg om Aa1 från Moody’s.

Danske Bank, Nordea samt SEB agerade emissionsinstitut för transaktionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johanna Clason, CFO

johanna.clason@bluestep.se

Louise Bergström, Head of Investor Relations

louise.bergstrom@bluestep.se

Tel: +46 731 427 466

Eller besök: www.bluestepbank.com

Published 2020-10-01 15:20

Files

Name Files
Bluestep Bank emitterar 5-åriga säkerställda obligationer om 1 000 miljoner kronor