Bluestep Bank emitterar säkerställda obligationer om 1 700 miljoner kronor

Bluestep Bank AB (publ), (”Bluestep”), har emitterat säkerställda obligationer om 1 700 miljoner kronor med en löptid om 3 år. Obligationerna prissattes till 101,259 procent, vilket motsvarar 3m Stibor + 0,58%. Obligationerna kommer att noteras på Nasdaq Stockholm och löpa med en kupong om 3m Stibor +1,00%. Bluesteps MTCN-program är på 15 miljarder kronor och obligationerna förväntas erhålla ett kreditbetyg om Aa1 från Moody’s.

Danske Bank, Nordea samt SEB agerade emissionsinstitut för transaktionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johanna Clason, CFO
johanna.clason@bluestep.se

Tel: +46 701 483 385

Louise Bergström, Head of Investor Relations
louise.bergstrom@bluestep.se

Tel: +46 731 427 466

Eller besök: www.bluestepbank.com 

Published 2020-04-20 17:00

Files

Name Files
Bluestep Bank emitterar säkerställda obligationer om 1 700 miljoner kronor