Bluestep Bank lanserar digital signering med Mobilt BankID

En milstolpe är nådd. Som en av de första i Sverige lanserar nu Bluestep Bank möjligheten till digital signering av bolånehandlingar genom Mobilt BankID. Tjänsten är ett led i bankens digitaliseringsarbete och innebär att 80 procent av bankens flöden nu är digitala. Satsningen på digital signering möjliggör att lånehandlingar signeras på ett smidigare sätt, något som minskar bolåneprocessen med så mycket som fem till tio arbetsdagar.

Bluestep Bank som är specialiserade på bolån har nu tagit ytterligare ett viktigt steg i sin digitaliseringsresa och ambition om att minska sitt klimatavtryck. Banken är nu bland de första i Sverige som möjliggjort för sina kunder att kunna signera bolånehandlingar digitalt genom Mobilt BankID. Tjänsten har nyligen sjösatts och beräknas kunna minska kundernas väntan på att få sitt lån utbetalat med hela fem till tio arbetsdagar. Något som mottagits varmt av bankens kunder, men också av medarbetarna.

– Det är väldigt glädjande att vi nu har tagit det här steget. Det kommer att underlätta och spara tid för både kunder och medarbetare. Att vi är bland de första med detta i Sverige är ett kvitto på att vi ligger i framkant i digitaliseringen, vilket är något som är högt prioriterat för oss. Vi tror på ett inkluderande samhälle där alla kan uppfylla sin ekonomiska potential med stöd av ansvarsfull och transparent bankverksamhet. Att kunna luta sig mot en digitaliserad signering underlättar vår strävan att alltid erbjuda våra kunder säkra och tidseffektiva lösningar som kommer alla till gagn. Jag vill också tacka våra duktiga medarbetare som gjort detta möjligt, säger Sarmad Jawady, Bolånechef på Bluestep Bank.

Tack vare lanseringen av digital signering är nu 80 procent av Bluestep Banks flöden digitala. Något som minskar tiden från första kontakt med kunden till utbetalat lån avsevärt.

För mer information, vänligen kontakta:

Henrik Boström, Head of Brand & Communication, Bluestep Bank

Tel: +46 709 95 05 90

E-post: henrik.bostrom@bluestep.se

Om Bluestep Bank

Bluestep är en marknadsledande och lösningsorienterad bank med kunder i Sverige, Norge och Finland. Sedan starten 2005 har vi skapat en tryggare ekonomi för tusentals låntagare och sparare. Vi vill vara förstahandsvalet för de människor som av olika anledningar inte kan få lån hos sin befintliga bank. Vi lägger stor vikt vid personliga lösningar och vår vision är att ge våra kunder en stabil ekonomisk situation – oavsett bakgrund och ursprung. Bluestep Bank AB (publ) är ett bankaktiebolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Mer information om Bluestep och bolagsstyrningen finns på vår koncerns webbplats.

Published 2020-12-18 08:01

Files

Name Files
Bluestep Bank lanserar digital signering med Mobilt BankID