Bluestep Bank och Precis Digital prisade: Ökade bankens konverteringar med 52 procent

Tack vare innovativ analys av hela kundresan från annons till utbetalat lån lyckades Bluestep Bank tillsammans med Precis Digital öka antalet kvalitativa online-låneansökningar med hela 52 procent och samtidigt sänka kostnaden per konvertering med nästan en fjärdedel. Det framgångsrika samarbetet har nu resulterat i att Precis Digital kammat hem första pris i kategorin Finance and Professional Services i den prestigefyllda tävlingen The Drum Digital Advertising Awards Europe.

Utgångspunkten i samarbetet mellan banken och Precis Digital var att öka antalet kvalitativa konverteringar och sänka kostnaden per konvertering. Något som uppnåddes med råge. Tack vare denna lösning har marknadsavdelningen på Bluestep Bank fått ett helt nytt utgångsläge för att kunna fatta beslut och jobba mer med datadrivna arbetssätt. Det senaste året har Bluestep Bank därmed kunnat vara mer snabbfotade att hitta kreativa lösningar med hjälp av data som grund.

– Med hjälp av Google Marketing Platform och Precis Digital har vi nu mycket bättre insikter om våra marknadsföringskanalers kapacitet och effekt. Något som resulterat i en ökad kvalitet på våra leads, och en minskad CPA-kostnad. Vår nya analytiska kraft har hjälpt oss att förbättra våra marknadsföringsstrategier. Vi vill även passa på att gratulera Precis Digital till priset i The Drum Digital Advertising Awards 2020, samt nomineringen i European Search Awards i kategorin Best Use of Data, som det här projektet resulterat i, säger Evelina Jensen, dåvarande Acquisition Manager, och projektledare av arbetet internt på Bluestep Bank.

För att öka antalet kvalificerade konverteringar strukturerade Bluestep Bank och Precis Digital upp en analys av hela kundresan, från annons till lånutbetalning. Analysen gjordes på både offline- och onlinekanaler med hjälp av Google Analytics 360, BigQuery och DV360.

Ökade konverteringarna med 52 procent

Analysen i Google Marketing Platform möjliggjorde att annonserna på veckobasis optimerades med stöd av datadrivna attribution-algoritmer, i syfte att undersöka vilket värde budgetallokeringen för annonserna faktiskt skapade. På värdet gjordes sedan en marketing mix modelling-studie för att räkna ut värdet på de befintliga medieköpen. Studien genererade insikter för Bluestep Bank kring hur annonsbudgeten bör reallokeras. Förändringen ledde till att Bluestep Bank ökade sina kvalificerade konverteringar med hela 52 procent.

För mer information, vänligen kontakta:

Anniken Jonsson, Head of Digital Marketing, Bluestep Bank

Tel: +46 8 501 10 631

E-post: anniken.jonsson@bluestep.se

Om Bluestep Bank

Bluestep är en marknadsledande och lösningsorienterad bank med kunder i Sverige och Norge. Sedan starten 2005 har vi skapat en tryggare ekonomi för tusentals låntagare och sparare. Vi vill vara förstahandsvalet för de människor som av olika anledningar inte kan få lån hos sin befintliga bank. Vi lägger stor vikt vid personliga lösningar och vår vision är att ge våra kunder en stabil ekonomisk situation – oavsett bakgrund och ursprung. Bluestep Bank AB (publ) är ett bankaktiebolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Mer information om Bluestep och bolagsstyrningen finns på vår koncerns webbplats www.bluestepbank.com

Published 2020-05-15 07:01

Files

Name Files
Bluestep Bank och Precis Digital prisade: Ökade bankens konverteringar med 52 procent