Hemmajobb och frilans: Det kommer karaktärisera framtidens arbetsmarknad

De senaste åren har arbetsmarknaden förändrats i hög takt. Ord som coworking och giggare har blivit en del av modernt språkbruk. Men hur ser det ut om tio år? Enligt Bluestep-rapporten 2020 spår majoriteten av svenskarna att ännu fler kommer att jobba hemifrån. Samtidigt spår en av tre svenskar att minst hälften av den arbetsföra befolkningen har en annan anställningsform än en tillsvidareanställning år 2030. Något som i dag innebär hårdare krav vid bolåneansökningar, vilket i sin tur kan förklara varför en majoritet nu efterfrågar en ökad flexibilitet hos banker.

Arbetsmarknaden har förändrats det senaste decenniet och inte minst under det gångna året. Bluestep-rapporten 2020, som baseras på en riksrepresentativ Sifo-undersökning, visar att svenskarna spår att framtidens arbetsmarknad kommer karaktäriseras av att ännu fler arbetar mobilt om tio år. Bland annat spår hela 74 procent av svenskarna att fler kommer att jobba hemifrån i framtiden och närmare varannan person tror att fler kommer att jobba under andra former än en tillsvidareanställning. En av tre svenskar spår dessutom att minst halva arbetsmarknaden kommer att ha en modern anställningsform om tio år.

– Förra året frågade vi svenskarna hur stor andel av befolkningen de trodde skulle ha en modern anställningsform om tio år. Det visade sig att den absoluta majoriteten, 81 procent, spådde att en fjärdedel av befolkningen kommer att ha andra arbetsformer än en tillsvidareanställning i framtiden. I år ställde vi samma fråga igen, och även om undersökningen gjordes mitt under en rådande pandemi blev resultatet detsamma. Det är en tydlig indikation på att moderna anställningsformer är här för att stanna, något som i sin tur kräver en mer flexibel kreditbedömning hos oss banker, säger Tomas Netz, Bolånechef på Bluestep Bank.

Krav på ökad flexibilitet hos bankerna

När det kommer till bolåneansökningar visar Bluestep-rapporten 2020 dessutom att svenskarna efterfrågar en ökad flexibilitet hos banker. Nästan nio av tio anser nämligen att banker bör titta mindre på anställningsform och mer på individens samlade ekonomiska möjligheter att betala av bolånet.

– Som specialistbank har vi sedan start jobbat mycket mer flexibelt än våra branschkollegor. Vi ser alltid till varje enskild persons unika situation och möjligheter. Genom att vara experter på riskbedömning har vi kunnat hjälpa tusentals människor att skaffa en bostad och den trygghet det innebär även om de har valt en annan väg i arbetslivet än en traditionell tillsvidareanställning. Vi anser helt enkelt att om du har råd med lånet bör du ha samma möjlighet till att köpa en bostad – oavsett anställningsform, avslutar Tomas Netz.

För mer information, vänligen kontakta:

Henrik Boström, Head of Brand & Communication, Bluestep Bank

Tel: +46 709 95 05 90

E-post: henrik.bostrom@bluestep.se

Om undersökningen
Bluestep-rapporten 2020: Svenskarna om jobbet, boendet och pengarna är gjord av Bluestep Bank, undersökningen är genomförd av Kantar Sifo i juni 2020 och är riksrepresentativ och statistiskt säkerställd på länsnivå. Totalt har 2 515 personer i Sverige mellan 18–79 år deltagit i undersökningen.

Om Bluestep Bank

Bluestep är en marknadsledande och lösningsorienterad bank med kunder i Sverige, Norge och Finland. Sedan starten 2005 har vi skapat en tryggare ekonomi för tusentals låntagare och sparare. Vi vill vara förstahandsvalet för de människor som av olika anledningar inte kan få lån hos sin befintliga bank. Vi lägger stor vikt vid personliga lösningar och vår vision är att ge våra kunder en stabil ekonomisk situation – oavsett bakgrund och ursprung. Bluestep Bank AB (publ) är ett bankaktiebolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Mer information om Bluestep och bolagsstyrningen finns på vår koncerns webbplats.

Bilaga

Vad tror du kommer att karaktärisera arbetsmarknaden år 2030? (flervalsfråga)

Total
Fler kommer att arbeta hemifrån 74 %
Fler kommer att ha en annan anställningsform än tillsvidareanställning (exempelvis frilansare, projektanställning) 46 %
Fler kommer att byta yrkesbana 40 %
Färre kommer att arbeta på traditionella kontor 23 %
Fler kommer att arbeta på coworking-kontor 17 %
Färre kommer att ha en annan anställningsform än tillsvidareanställning (exempelvis frilansare, projektanställning) 5 %
Färre kommer att arbeta hemifrån 2 %
Färre kommer att arbeta på coworking-kontor 2 %
Fler kommer att arbeta på traditionella kontor 2 %
Färre kommer att byta yrkesbana 2 %
Annat 3 %
Vet ej 10 %

Hur stor andel av svenska arbetare tror du har en annan arbetsform än tillsvidareanställning om 10 år (2030)?

2019 2020
Upp till 25 procent 39 % 47 %
Upp till 50 procent 34 % 27 %
Upp till 75 procent 7 % 5 %
Fler än 75 procent 1 % 1 %
Vet ej 19 % 19 %

Vid bolåneansökningar, tycker du att banker bör titta mindre på anställningsform och mer på en persons samlade ekonomiska möjligheter att betala av bolånet?

Total
Ja, helt och hållet 39 %
Ja, till viss del 49 %
Nej 4 %
Vet ej 7 %

Published 2020-12-10 08:01

Files

Name Files
Hemmajobb och frilans: Det kommer karaktärisera framtidens arbetsmarknad