Ny undersökning visar: Försämrade förhållanden på arbetsmarknaden upphov till ökad bolåneoro

Arbetslösheten har ökat kraftigt sedan coronapandemin slog till och många svenskar har blivit utsatta för förändringar i sina anställningar under 2020. Faktum är att var sjätte svensk har förlorat inkomst till följd av förändringar i anställningen under pågående kris. Bland berörda upplever dessutom drygt var tredje person en stor oro kring att bli hårdare bedömda vid ansökan om bolån. Det visar Bluestep-rapporten 2020 (https://www.bluestep.se/ekonomitips/).

Bluestep Bank lanserar nu Bluestep-rapporten 2020: Svenskarna om jobbet, boendet och pengarna som bygger på en undersökning genomförd av Kantar Sifo. Undersökningen visar bland annat hur svenskarnas jobbsituation och privatekonomi påverkats sedan coronapandemin bröt ut. Bland respondenterna uppger så många som 17 procent att deras inkomst påverkats negativt som följd av förändringar i anställning under coronakrisen. Och den vanligaste anledningen till detta är att man blivit permitterad.

Enligt färska siffror från Finansinspektionen har 170 000 bolånetagare pausat sina amorteringar*, vilket indikerar på ett utbrett behov hos hushåll att sänka sina utgifter. Och samtidigt visar Bluestep-rapporten 2020 på en ökad ekonomisk oro. Bland dem vars inkomst har påverkats negativt svarar nämligen 37 procent att de nu oroar sig över möjligheterna att få bolån. Hur stor oron är skiljer sig dock mellan könen. Hela 46 procent av kvinnorna uppger att de känner oro. Motsvarande siffra bland männen är 31 procent.

– Under våren blev många svenskar permitterade eller varslade om uppsägning vilket vår rapport visar har bidragit till att många nu är oroade över möjligheterna att få bolån. På Bluestep Bank har vi sedan starten jobbat flexibelt, vi tar därför alltid hänsyn till varje persons unika situation och arbetar för att hitta individuella lösningar för våra kunder. Kanske är detta viktigare än någonsin just nu när arbetsförhållanden förändrats för en stor del. För att lyckas med detta krävs en modern syn på riskbedömning, säger Tomas Netz, Bolånechef på Bluestep Bank.

Unga värst drabbade
Hur hårt ekonomiskt svenskarna har drabbats av krisen skiljer sig mellan generationerna. Unga i åldrarna 18–29 år är de som har drabbats värst. Hela 36 procent i åldersgruppen uppger nämligen att deras inkomst försämrats på grund av förändringar i anställningen. Och en av de vanligaste 
orsakerna är att de har blivit arbetslösa. De i åldrarna 30–49 år är dock inte lika hårt drabbade, där är motsvarande siffra endast 16 procent.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Henrik Boström, Head of Brand & Communication, Bluestep Bank

Tel: +46 709 95 05 90

E-post: henrik.bostrom@bluestep.se

Om undersökningen
Bluestep-rapporten 2020: Svenskarna om jobbet, boendet och pengarna är gjord av Bluestep Bank, undersökningen är genomförd av Kantar Sifo i juni 2020 och är riksrepresentativ och statistiskt säkerställd på länsnivå. Totalt har 2 515 personer i Sverige mellan 18–79 år deltagit i undersökningen.

Om Bluestep Bank

Bluestep är en marknadsledande och lösningsorienterad bank med kunder i Sverige, Norge och Finland. Sedan starten 2005 har vi skapat en tryggare ekonomi för tusentals låntagare och sparare. Vi vill vara förstahandsvalet för de människor som av olika anledningar inte kan få lån hos sin befintliga bank. Vi lägger stor vikt vid personliga lösningar och vår vision är att ge våra kunder en stabil ekonomisk situation – oavsett bakgrund och ursprung. Bluestep Bank AB (publ) är ett bankaktiebolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Mer information om Bluestep och bolagsstyrningen finns på vår koncerns webbplats.

Bilaga

Har din inkomst påverkats negativt som följd av förändringar i din anställning sedan coronapandemin?

Total

18–29 år 30–49 år 50–64 år 65–79 år
Ja, jag var tillsvidareanställd men har blivit varslad 0 % 1 % 1 % 0 % 0 %
Ja, jag har blivit permitterad 6 % 1 % 8 % 8 % 1 %
Ja, jag får inte lika många timmar som jag hade innan 2 % 4 % 2 % 2 % 1 %
Ja, jag är numera projektanställd/visstidsanställd sedan coronapandemin 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Ja, jag var tillsvidareanställd innan coronapandemin men frilansar nu 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Ja, jag har blivit arbetslös 3 % 14 % 1 % 3 % 0 %
Ja, annat 5 % 15 % 3 % 3 % 3 %
Nej, min inkomst har inte påverkats negativt som följd av en förändrad anställning 69 % 58 % 79 % 73 % 53 %
Annat 12 % 4 % 5 % 9 % 38 %
Vet ej 2 % 3 % 0 % 1 % 4 %

Oroar du dig över dina möjligheter att få bolån på grund av att din inkomst har påverkats negativt till följd av förändringar i din anställning?

Total

Män Kvinnor
Ja, mycket 12 % 10 % 17 %
Ja, till viss del 24 % 22 % 29 %
Nej 59 % 65 % 50 %
Vet ej 4 % 4 % 4 %
 

*https://fi.se/sv/publicerat/tal-och-debatt/2020/erik-thedeen-buffertar-behovs-for-motstandskraft-i-kristider/

Published 2020-10-21 08:01

Files

Name Files
Ny undersökning visar: Försämrade förhållanden på arbetsmarknaden upphov till ökad bolåneoro