Svenskarna konsumerar på avbetalning men tycker inte att krediter är helt okej

Årets stora januarirea är i full gång och under intensiva shoppingperioder kan smidiga alternativ som att handla på avbetalning ligga extra nära till hands. Dock anser få svenskar att det är socialt accepterat att handla till konsumtion på kredit. Det visar Bluestep-rapporten. Trots det uppger var femte person att de handlat just konsumtionsprodukter på avbetalning. Något som enligt Bluestep Banks bolånechef Tomas Netz kan bero på ett vanligt missförstånd om att avbetalning inte skulle vara en form av kreditköp.

Trots att svenskarnas skulder växer anses det inte vara helt okej att låna till vad som helst. Att köpa resor och nöjesaktiviteter på kredit tycker nämligen enbart några procent av svenskarna är socialt accepterat. Och att handla till konsumtion på kredit tycker inte mer än sex procent är okej. Det visar Bluestep-rapporten, som baseras på en riksrepresentativ Sifo-undersökning. Samtidigt uppger var femte svensk att de handlat till just konsumtion, såsom kläder eller elektronik, på avbetalning. Efter bilköp är konsumtionsprodukter det vanligaste att köpa på avbetalning.

– Vi kommer i kontakt med många människor som inte vet vilka krediter de har efter att ha handlat på avbetalning. Den som köpt en jacka för 2 000 kronor på avbetalning får ofta ett större lån än vad som nyttjas vid köpet. Låneutrymmet, och därmed krediten, kan istället vara på 10 000 kronor. Detta syns vid en kreditupplysning och kan därmed påverka möjligheterna att få andra lån. Det är bra att ha i åtanke, inte minst under de stora reorna som är i full gång, säger Tomas Netz, Bolånechef på Bluestep Bank.

En av tio har tagit hemliga lån
Att krediter inte är helt socialt accepterat enligt svenskarna bekräftas av att var tionde person till och med har tagit ett lån utan att berätta det för sin omgivning. Och bland de hemliga lånen är privatlån överrepresenterade. Den vanligaste anledningen till att det är jobbigt att berätta om ett lån visar sig vara rädslan för att folk ska tycka att man är dålig på att sköta sin ekonomi.

– Det kan kännas tungt nog att behöva ta ett lån för att pengarna inte räcker till. Att dessutom behöva tampas med det tabu som omgärdar lånet kan göra situationen än jobbigare. Därför vill vi dels få upp ämnet på agendan, men även verka för att utbilda om olika lånetyper. Att ha kontroll över sin ekonomi är inte bara tryggt rent rationellt, utan kan även dämpa oron för vad andra ska tycka och tänka, säger Tomas Netz, Bolånechef på Bluestep Bank.

Det är socialt accepterat att betala på kredit          Det har svenskarna handlat på avbetalning
Boende                                90 procent                        Bil                                                41 procent
Bil                                       77 procent                        Konsumtion av t.ex. kläder,          
Båt                                      36 procent                         inredning, elektronik                   21 procent

Resor                                    6 procent                         Resor                                             5 procent
Konsumtion av t.ex. kläder,                                         Båt                                                 2 procent
inredning, elektronik            6 procent                         Nöjesaktiviteter                             2 procent

Nöjesaktiviteter                    2 procent

För mer information, vänligen kontakta:
Henrik Boström, Head of Brand & Communication, Bluestep Bank
Tel: +46 709 95 05 90
E-post: henrik.bostrom@bluestep.se

Om undersökningen:
Bluestep-rapporten: Svenskarna om lånet, livet och känslorna är gjord av Bluestep Bank, undersökningen har genomförts av Kantar Sifo. Undersökningen genomfördes 2019 i form av en webbenkät och är statistiskt säkerställd och representativ på riksnivå. Totalt har 2441 personer i Sverige mellan 18 till 74 år deltagit i studien.


Om Bluestep Bank
Bluestep är en marknadsledande och lösningsorienterad bank med kunder i Sverige och Norge. Sedan starten 2005 har vi skapat en tryggare ekonomi för tusentals låntagare och sparare. Vi vill vara förstahandsvalet för de människor som av olika anledningar inte kan få lån hos sin vanliga bank. Ett av Bluesteps värdeord är annorlunda. Vi omfamnar olikheter – hos våra kunder såväl som hos våra medarbetare. Alla människor är olika och vi lägger stor vikt vid personliga lösningar. Vi kan bland annat prata med våra kunder på över 20 olika språk. Vår vision är att ge våra kunder en stabil ekonomisk situation – oavsett bakgrund och ursprung. Bluestep Bank AB (publ) är ett bankaktiebolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Du hittar mer information om Bluestep och bolagsstyrningen på vår koncerns webbplats www.bluestepbank.com.

Bilaga

Vad anser du vara socialt accepterat att låna pengar till eller betala på kredit? Fler svar möjliga.

  Total Man Kvinna
Boende 90 % 90 % 91 %
Bil 77 % 77 % 77 %
Båt 36 % 41 % 32 %
Resor 6 % 6 % 5 %
Konsumtion av t.ex. kläder, inredning, elektronik 6 % 7 % 4 %
Nöjesaktiviteter 2 % 3 % 2 %
Annat  4 % 4 % 4 %
Vet ej 4 % 5 % 4 %

Har du någon gång handlat något av följande på avbetalning? Fler svar möjliga.

  Total Man Kvinna
Bil 41 % 44 % 38 %
Konsumtion av t.ex. kläder, inredning, elektronik 21 % 22 % 21 %
Resor 5 % 5 % 5 %
Båt 2 % 3 % 2 %
Nöjesaktiviteter 2 % 2 % 2 %
Annat  3 % 3 % 4 %
Nej 45 % 43 % 47 %

Anser du att det är jobbigt att berätta om ett lån du tagit? Fler svar möjliga.

  Total Man Kvinna
Ja, jag är rädd att folk tycker att jag är dålig
på att sköta min ekonomi
7 % 5 % 8 %
Ja, jag är rädd för att inte anses vara i samma ekonomiska klass som min omgivning 3 % 3 % 3 %
Ja, jag skäms för att ha behövt ta lånet 5 % 5 % 5 %
Ja, annat 3 % 3 % 3 %
Nej, jag tycker inte att det är jobbigt att
berätta om
71 % 75 % 67 %
Vet ej 16 % 14 % 18 %

Har du någon gång tagit ett lån som du inte har berättat för din omgivning om? Fler svar möjliga.

  Total Man Kvinna
Ja, blancolån/privatlån 5 % 5 % 5 %
Ja, SMS-lån 1 % 1 % 1 %
Ja, lån av familjemedlem eller vän 3 % 2 % 3 %
Ja, billån 1 % 1 % 1 %
Ja, samlingslån 1 % 0 % 1 %
Ja, överbryggslån 0 % 0 % 0 %
Ja, bolån 1 % 1 % 1 %
Ja, annat 1 % 1 % 1 %
Nej 90 % 90 % 90 %

Published 2020-01-09 09:55

Modified 2020-01-23 09:37

Files

Name Files
Svenskarna konsumerar på avbetalning men tycker inte att krediter är helt okej