Varannan svensk vill starta eget – efterlyser flexiblare regler för bolån

Drygt varannan svensk vill starta eget företag eller frilansa. Det framgår i Bluestep-rapporten 2020. Friare anställningsformer innebär dock ofta större otrygghet – inte minst gällande möjligheten att få bolån. Vilket hindrar drygt var tionde svensk från att våga testa vingarna som egenföretagare. Nu efterfrågar en övervägande majoritet att bankerna tittar mindre på anställningsformen och mer på en persons samlade ekonomiska bärkraft vid ansökan om bolån.

Bluestep-rapporten 2020 bygger på en undersökning genomförd av Kantar Sifo och visar att så många som 56 procent drömmer om att någon gång starta eget eller arbeta under andra former än som tillsvidareanställd. Det är en ökning med 11 procentenheter jämfört med i fjol då 45 procent uppgav att de skulle vilja arbeta under andra former än tillsvidareanställd. Och det är framförallt längtan efter mer frihet i arbetslivet som får svenskarna att vilja arbeta under andra anställningsformer. Hela 53 procent menar nämligen de vill ha mer frihet att kunna välja arbetsuppgifter och arbetsplats. Nästan lika många svarar att de önskar mer frihet att styra över arbetstid och semesterperioder.

Bland de som fortsatt vill arbeta som tillsvidareanställd uppger majoriteten att de inte vill mista tryggheten med ett fast jobb. En av tio skulle dessutom vara orolig över att inte få samma kreditbedömning vid bolåne-ansökningar. Detta kan vara en av anledningarna till hela 88 procent tycker att banker bör titta mindre på anställningsform och mer på en persons samlade ekonomiska möjligheter att betala av bolånet.

– Att storbankerna inte har kommit längre vad gäller moderna och flexibla bolånelösningar är ett mysterium. Behovet på marknaden är uppenbart. Som Skandinaviens ledande bolånespecialist kommer vi att gå i bräschen för att tillgodose behovet och hjälpa till när andra banker inte kan. Vi vill möjliggöra för fler att få bolån. Vi anser inte att man bör begränsa en persons möjligheter att få köpa en bostad bara för att den har valt en annan väg än en tillsvidareanställning. Istället för att stirra oss blinda på anställningsformen väljer vi på Bluestep Bank att se till den samlade återbetalningsförmågan, säger Tomas Netz, Bolånechef på Bluestep Bank.

Främst unga som drömmer om eget
Undersökningen visar också att det främst är den yngre generationen som drömmer om att starta eget eller arbeta under andra former än tillsvidareanställd. Hela 81 procent i åldersgruppen 18–29 år uppger nämligen detta. Något som indikerar att behovet av en modernare kreditbedömning kommer att öka än mer i framtiden.

För mer information, vänligen kontakta:

Henrik Boström, Head of Brand & Communication, Bluestep Bank

Tel: +46 709 95 05 90

E-post: henrik.bostrom@bluestep.se

Om undersökningen
Bluestep-rapporten 2020: Svenskarna om jobbet, boendet och pengarna är gjord av Bluestep Bank, undersökningen är genomförd av Kantar Sifo i juni 2020 och är riksrepresentativ och statistiskt säkerställd på länsnivå. Totalt har 2 515 personer i Sverige mellan 18–79 år deltagit i undersökningen.

Om Bluestep Bank

Bluestep är en marknadsledande och lösningsorienterad bank med kunder i Sverige, Norge och Finland. Sedan starten 2005 har vi skapat en tryggare ekonomi för tusentals låntagare och sparare. Vi vill vara förstahandsvalet för de människor som av olika anledningar inte kan få lån hos sin befintliga bank. Vi lägger stor vikt vid personliga lösningar och vår vision är att ge våra kunder en stabil ekonomisk situation – oavsett bakgrund och ursprung. Bluestep Bank AB (publ) är ett bankaktiebolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Mer information om Bluestep och bolagsstyrningen finns på vår koncerns webbplats.

Bilaga

Vill du någon gång starta eget eller arbeta under andra former än som tillsvidareanställd (exempelvis frilansare, projektanställd eller vikarie)?

Total 18–29 år 30–49 år 50–64 år 65–79 år
Ja, gärna 21 % 33 % 24 % 18 % 10 %
Ja, möjligtvis 35 % 48 % 42 % 29 % 16 %
Nej 41 % 15 % 31 % 50 % 68 %
Vet ej 3 % 4 % 3 % 2 % 6 %

(Följdfråga till Ja-sägarna): Varför vill du starta eget eller arbeta under andra former än som tillsvidareanställd?

Total Män Kvinnor
Jag vill ha mer frihet att kunna välja arbetsuppgifter och arbetsplats 53 % 54 % 51 %
Jag vill ha mer frihet att styra över min arbetstid och semesterperioder 51 % 46 % 60 %
Jag tror att jag utvecklas mer med en modern arbetsform 18 % 23 % 9 %
Jag vill ha mer kontroll över vilka jag arbetar med 17 % 20 % 12 %
Annat 15 % 15 % 14 %
Vet ej 2 % 1 % 4 %

(Följdfråga till Nej-sägarna): Varför vill du arbeta som tillsvidareanställd?

Total Män Kvinnor
Jag vill inte mista trygghetskänslan av att ha ett fast jobb 56 % 58 % 55 %
Det skulle vara mentalt påfrestande att inte ha en stabil månatlig inkomst 40 % 40 % 41 %
Som tillsvidareanställd är min anställning inte lika känslig för konjunkturen 32 % 38 % 27 %
Jag vill inte uppoffra de klassiska förmåner och villkor som erbjuds 22 % 25 % 20 %
Jag vill ha lika mycket pengar att röra mig med varje månad 19 % 18 % 21 %
Jag skulle vara orolig över att inte få samma kreditbedömning vid lån/bolån 11 % 15 % 9 %
Jag tycker inte om att byta arbetsplats 11 % 15 % 7 %
Annat 23 % 20 % 26 %
Vet ej 5 % 4 % 5 %

Vid bolåneansökningar, tycker du att banker bör titta mindre på anställningsform och mer på en persons samlade ekonomiska möjligheter att betala av bolånet?

Total
Ja, helt och hållet 39 %
Ja, till viss del 49 %
Nej 4 %
Vet ej 7 %

Published 2020-11-13 08:01

Files

Name Files
Varannan svensk vill starta eget – efterlyser flexiblare regler för bolån