Åtta av tio sambos riskerar såväl framtida bostadskarriär som ekonomi

 

Åtta av tio svenska sambor saknar i dag samboavtal. Kanske för att de inte vet vad som gäller om relationen spricker. Det är nämligen många som inte alls har koll på det, visar Bluestep Banks senaste undersökning.

 

För tredje året i rad har Bluestep Bank tagit fram Bluestep-rapporten som bygger på en undersökning genomförd av Kantar Sifo i vilken svenskarna fått svara på frågor gällande bostadsmarknaden. Årets upplaga visar att mer än 80 procent av svenska sambor av olika anledningar inte har ett samboavtal. Var femte anser helt enkelt att det är onödigt.

 

Vad många glömmer är att en eventuell separation utan samboavtal kan leda till oförutsedda konsekvenser. Har ena parten betalat för hela bostaden riskerar denna att förlora detta vid försäljningen. Den gemensamma egendomen, vilket kan inkludera bostaden, delas nämligen lika på vid separation. Detta görs utan hänsyn till vem som har stått för kostnaden så länge det införskaffats för gemensamt bruk. Ena partnern kan alltså ha betalat hela kontantinsatsen, stå själv på lånen och sköta månadsbetalning inklusive amortering men ändå tvingas dela lika på värdet av bostaden med den andra partnern. Att reglera detta i ett samboavtal hjälper då en att inte få stora ekonomiska skador för den framtida bostadskarriären.[1]

 

– Vi ser ofta konsekvenser av spruckna samboförhållanden bland våra kunder, att skiljas åt är tillräckligt jobbigt även om det inte leder till bostadskris och ekonomiska problem. Samboavtalet är som ett ekonomiskt skydd för båda parter och utan detta kan det påverka ens framtida möjligheter till både bostadskarriär och finansiell inkludering, säger Alen Saric, chef för bolånecenter på Bluestep Bank.

 

Fem goda skäl till att skriva samboavtal:

 

  1. Om ni vill avvika från den likadelning av gemensam egendom som lagen anger.
  2. Om ni har investerat olika mycket i gemensam egendom som till exempel bostaden.
  3. Om ni vill undvika onödiga konflikter i samband med eventuell separation.
  4. Om ni vill specificera vad som ska delas lika på och vad som inte ska göras det.
  5. Om ni vill ha nästintill samma skydd som ett äktenskapsförord. Samboavtalet har däremot en viss begränsad funktion i jämförelse. Det är därför bra att tala med en jurist i stället för att använda en färdig mall.

 

Endast hälften av svenska sambor säger sig vara helt säkra på vad en separation skulle innebära. Den andra hälften säger sig veta innebörden till viss del, eller vet inte alls.

 

– Vi förstår att ett samboavtal inte känns så romantiskt när man äntligen har blivit sambor. Men att skriva ett samboavtal är inte en planering inför slutet. Se det snarare som en försäkring som alla andra där man besparar sig överraskningar om det mot förmodan skulle inträffa något tråkigt, säger Alen Saric, chef för bolånecenter på Bluestep Bank.

 

 

För mer information, vänligen kontakta:

Alen Saric, chef för bolånecenter, Bluestep Bank

Tel: +46 8 501 004 00

E-post: alen.saric@bluestep.se

 

Sofia Hagman Buhlin, Head of Corporate Communications, Bluestep Bank

Tel: + 46 708 98 24 29

E-post: sofia.buhlin@bluestep.se

 

 

Om undersökningen
Bluestep-rapporten 2021: En bostadsmarknad med stängda dörrar är gjord av Bluestep Bank och är baserad på en undersökning som är genomförd av Kantar Sifo i maj 2021. Undersökningen är riksrepresentativ och statistiskt säkerställd på länsnivå. Totalt har 2 647 personer i Sverige mellan 18–79 år deltagit i undersökningen.

 

Om Bluestep Bank

Bluestep Bank är en bolånebank med kunder i Sverige, Norge och Finland. Sedan starten 2005 har Bluestep Bank skapat en tryggare ekonomi för tusentals låntagare. Genom att se till kundens potential snarare än anställningsform eller historik bidrar Bluestep aktivt till finansiell inkludering och möjliggör bolån för fler. Bluestep Bank AB (publ) är ett bankaktiebolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Mer information om Bluestep finns på koncernens webbplats.

 

Bilaga

 

Har du och din sambo skrivit samboavtal?

 

 

Total:

Ja

18%

Nej, men vi planerar att göra det

11%

Nej, det är inget som vi tänkt på/pratat om

10%

Nej, jag vet inte varför det är viktigt

2%

Nej, det verkar komplicerat

1%

Nej, jag vet inte hur man gör

1%

Nej, jag anser inte att det är nödvändigt

22%

Nej, annat

34%

Vet ej

1%

 

 

Vet du vad det skulle innebära om du och din sambo separerade utan samboavtal?

 

 

Total:

Ja, helt och hållet

50%

Ja, till viss del

38%

Nej

8%

Vet ej

3%

 

[1] https://lavendla.se/juridik/familjeratt/samboavtal/

Published 2021-12-16 08:00

Files

Name Files
Åtta av tio sambos riskerar såväl framtida bostadskarriär som ekonomi