Bluestep Bank AB (publ), (“Bluestep”) har genomfört en utökning om 700 miljoner kronor av det säkerställda obligationslånet som löper till oktober 2025

Lånenummer: 4

Tranche: 2

ISIN: SE0013101920

Lånedatum: 8 september 2021

Förfallodatum: 8 oktober 2025

Utökningsvolym: 700 miljoner kronor

Sammanlagd utestående lånevolym efter utökningen: 1 700 miljoner kronor

Pris: 103,175% plus upplupen ränta

Re-offer spread: 3m Stibor +0,23%

Emissionsinstitut: Nordea och SEB

 

För mer information vänligen kontakta:

Klas Lavemark, Head of Treasury

+46 70 547 5174

Eller besök www.bluestepbank.com

Published 2021-09-01 17:00

Files

Name Files
Bluestep Bank AB (publ), (“Bluestep”) har genomfört en utökning om 700 miljoner kronor av det säkerställda obligationslånet som löper till oktober 2025