Bluestep Bank AB (publ) har genomfört en utökning om 200 miljoner kronor av det säkerställda obligationslånet som löper till oktober 2026

Lånenummer: 7

Tranche: 3

ISIN: SE0016274153

Lånedatum: 13 December 2021

Förfallodatum: 20 oktober 2026

Utökningsvolym: 200 miljoner kronor

Sammanlagd utestående lånevolym efter utökningen: 1 700 miljoner kronor

Kupong: 3m Stibor + 1,00%

Pris: 103,434% plus upplupen ränta

Re-offer spread: 3m Stibor +0,30%

Emissionsinstitut: Danske Bank

 

För mer information vänligen kontakta:

Klas Lavemark, Head of Treasury

+46 70 547 5174

Eller besök www.bluestepbank.com

 

Published 2021-12-06 17:00

Files

Name Files
Bluestep Bank AB (publ) har genomfört en utökning om 200 miljoner kronor av det säkerställda obligationslånet som löper till oktober 2026