Bluestep Bank AB (publ) har genomfört en utökning om 250 miljoner kronor av det säkerställda obligationslånet som löper till oktober 2026

Lånenummer: 7

Tranche: 2

ISIN: SE0016274153

Lånedatum: 18 november 2021

Förfallodatum: 20 oktober 2026

Utökningsvolym: 250 miljoner kronor

Sammanlagd utestående lånevolym efter utökningen: 1 500 miljoner kronor

Kupong: 3m Stibor + 1,00%

Pris: 103,48% plus upplupen ränta

Re-offer spread: 3m Stibor +0,30%

Emissionsinstitut: Danske Bank

 

För mer information vänligen kontakta:

Klas Lavemark, Head of Treasury

+46 70 547 5174

Eller besök www.bluestepbank.com

 

Published 2021-11-11 17:00

Files

Name Files
Bluestep Bank AB (publ) har genomfört en utökning om 250 miljoner kronor av det säkerställda obligationslånet som löper till oktober 2026