Bluestep Bank AB (publ) har genomfört en utökning om 300 miljoner kronor av det icke-säkerställda obligationslånet som löper till april 2024

Lånenummer: 6

Tranche: 3

ISIN: SE0013102092

Lånedatum: 16 december 2021

Förfallodatum: 8 april 2024

Utökningsvolym: 300 miljoner kronor

Sammanlagd utestående lånevolym efter utökningen: 1 050 miljoner kronor

Pris: 100,426% plus upplupen ränta

Re-offer spread: 3m Stibor +0,47%

Emissionsinstitut: SEB

 

För mer information vänligen kontakta:

Klas Lavemark, Head of Treasury

+46 70 547 5174

Eller besök www.bluestepbank.com

 

Published 2021-12-09 17:00

Files

Name Files
Bluestep Bank AB (publ) har genomfört en utökning om 300 miljoner kronor av det icke-säkerställda obligationslånet som löper till april 2024