Bluestep lanserar grönt bolån

Bolånebanken Bluestep lanserar idag grönt bolån med en riktigt bra ränterabatt, som innebär att fler får ytterligare incitament att bo och leva klimatsmart. Lanseringen är en viktig del av bolagets fortsatta satsning på hållbarhet och finansiell inkludering.

– Vi är glada över att fler på bostadsmarknaden nu kan dra nytta av gröna bolån. Som den största och första inom vår nisch skapar Bluestep nu incitament för alla på bostadsmarknaden att göra hållbara val, oavsett deras ekonomiska situation, säger Sarmad Jawady, Chief Commercial Officer på Bluestep Bank.

I över 15 år har Bluestep verkat för att inkludera fler på bostadsmarknaden. Företagets utgångspunkt är att bevilja bolån utifrån vardera kunds framtida betalningsförmåga, snarare än utifrån anställningsform, skuldsaldo eller kredithistorik. Bluestep har möjliggjort för tiotusentals att komma in på bostadsmarknaden, efter att exempelvis ha nekats bolån av traditionella banker. När bolånebanken nu lanserar ett grönt bolån väljer man att ge kunderna ett rejält incitament att energieffektivisera sitt boende.

– Att ta ett stort samhällsansvar och bidra till finansiell inkludering är en viktig del av Bluesteps hållbarhetsarbete. Vi vill skapa incitament för våra kunder att själva göra hållbara val. Vårt gröna bolån ger dem ett ordentligt utrymme att göra energieffektiva förbättringar i sin bostad och bidrar till att skapa en långsiktigt ökad efterfrågan på energieffektiva bostäder, säger Daniel Almgren, Head of Valuation and Sustainability.

Ränterabatten vid gröna bolån gäller för Bluesteps nya och befintliga kunder i Sverige. Ränteavdraget på 0,5 procentenheter gäller för kunder som belånar villor och lägenheter med energideklaration klass A. För klass B gäller en ränterabatt på 0,25 procentenheter. Ett avdrag om 0,5 procentenheter på räntan gör att den som har ett bolån på 1 miljon kan spara 5 000 kronor om året före skatt.

– Med vårt gröna bolån sätter vi ner foten och visar att hållbara val och förbättringar verkligen ska löna sig. Vår ränterabatt är större än både traditionella- och nischbanker och visar att Bluestep tar en aktiv roll som samhällsaktör, säger Sarmad Jawady.

För mer information, kontakta:

Sarmad Jawady, Chief Commercial Officer
E-post: sarmad.jawady@bluestep.se
Tel: 076-632 80 35

Daniel Almgren, Head of Valuation and Sustainability
E-post: daniel.almgren@bluestep.se
Tel: 073-812 60 03

Om Bluestep Bank

Bluestep är en marknadsledande och lösningsorienterad bank med kunder i Sverige, Norge och Finland. Sedan starten 2005 har vi skapat en tryggare ekonomi för tusentals låntagare och sparare. Vi vill vara förstahandsvalet för de människor som av olika anledningar inte kan få lån hos sin befintliga bank. Vi lägger stor vikt vid personliga lösningar och vår vision är att ge våra kunder en stabil ekonomisk situation – oavsett bakgrund och ursprung. Bluestep Bank AB (publ) är ett bankaktiebolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Mer information om Bluestep och bolagsstyrningen finns på vår koncerns webbplats.

Published 2021-03-26 07:00

Files

Name Files
Bluestep lanserar grönt bolån