Bluestep-rapporten 2021 visar: Unga förstagångsköpare: Krav på fast anställning lika stort hinder som höga priser

Bland förstagångsköpare under 30 upplever 95 procent någon form av hinder för att ta sig in på bostadsmarknaden. Av dessa säger drygt varannan att krav på fast anställning hindrar dem från att kunna köpa en bostad. Det är nästan lika många som hindras av höga priser och fler än de som upplever höga kontantinsatser som ett hinder. Det visar en ny rapport från Bluestep Bank.

Unga vuxna mellan 18 och 29 år utgör en majoritet av de som aldrig har ägt en bostad. Av dessa säger drygt varannan att det är de höga bostadspriserna som hindrar dem från att köpa en bostad. Nästan lika många, 51 procent, uppger att de har svårt att få ett bolån på grund av att de saknar en fast anställning.

– Det är helt oacceptabelt att individer nekas bolån bara för att de har valt en annan väg in på arbetsmarknaden än genom en tillsvidareanställning. Särskilt när vi lever i en tid då allt fler vill starta eget eller börja jobba under friare arbetsformer. På Bluestep har vi förståelse för att alla människor har gjort olika val och har olika förutsättningar. Därför stirrar vi oss inte blinda på anställningsformen. I stället tittar vi på personens samlade återbetalningsförmåga. Det borde också vara normen i vår bransch, säger Sarmad Jawady, bolånechef på Bluestep Bank.

Få kan tänka sig ta hjälp av familjen

Bluestep-rapporten 2021 har även tagit reda på vad svenskarna är villiga att göra för att kunna köpa en bostad. Det visar sig att en tredjedel kan tänka sig sänka sin levnadsstandard för att kunna spara mer. Däremot verkar det vara tabubelagt att ta hjälp av familjen för att skaffa en bostad. Hela 53 procent av svenskarna kan nämligen inte tänka sig att flytta hem igen för att spara pengar och för 42 procent är det uteslutet att låna pengar av familjen. Det är endast 14 procent som uppger det som ett alternativ.

– Att be sin familj om ekonomisk hjälp får inte vara det enda sättet för en ung vuxen att kunna köpa sin första bostad. Vi vill att fler ska ges möjlighet att äga sin bostad och då behöver långivare vara flexibla så att inte unga per automatik exkluderas. Tyvärr blir det alltför ofta konsekvensen i dag, avslutar Sarmad Jawady.

Detta hindrar flest förstagångsköpare under 30 år från att köpa en egen bostad 2021:

  • Höga bostadspriser                       54 procent
  • Krav på fast anställning                  51 procent
  • Högt krav på kontantinsats             41 procent

För mer information, vänligen kontakta:

Sarmad Jawady, bolånechef, Bluestep Bank

Tel: +46 8 501 004 00

E-post: sarmad.jawady@bluestep.se

Louise Lundberg, PR-konsult, Agency

Tel: + 46 709 15 25 97

E-post: louise@agency.se

Om undersökningen
Bluestep-rapporten 2021: En bostadsmarknad med stängda dörrar är gjord av Bluestep Bank och är baserad på en undersökning som är genomförd av Kantar Sifo i maj 2021. Undersökningen är riksrepresentativ och statistiskt säkerställd på länsnivå. Totalt har 2 647 personer i Sverige mellan 18–79 år deltagit i undersökningen.

Om Bluestep Bank

Bluestep är en bolånebank med kunder i Sverige, Norge och Finland. Sedan starten 2005 har Bluestep skapat en tryggare ekonomi för tusentals låntagare. Genom att se till kundens potential snarare än anställningsform eller historik bidrar Bluestep aktivt till finansiell inkludering och möjliggör bolån för fler. Bluestep Bank AB (publ) är ett bankaktiebolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Mer information om Bluestep finns på koncernens webbplats.

Bilaga

Äger du din bostad i dag eller har du tidigare ägt en bostad?

Total 18–29 år 30–49 år 50–64 år 65–79 år
Ja 76 % 47 % 80 % 86 % 91 %
Nej, jag har aldrig ägt en bostad 24 % 53 % 20 % 13 % 9 %
Vet ej 0 % 0 % 0 % 1 % 0 %
 

(Följdfråga till Nej-sägarna) Om du skulle köpa en bostad i dag, finns det något som skulle hindra dig rent ekonomiskt?

Total 18–29 år 30–49 år 50–64 år 65–79 år
Ja, priserna är för höga 57 % 54 % 63 % 60 % 43 %
Ja, kontantinsatsen är för hög 37 % 41 % 41 % 17 % 26 %
Ja, jag saknar fast anställning så jag har svårt att få bolån 36 % 51 % 23 % 16 % 20 %
Ja, amorteringskravet gör att kostnaden blir för hög 12 % 10 % 22 % 2 % 3 %
Ja, annat 6 % 6 % 2 % 2 % 21 %
Nej, inget skulle hindra mig 12 % 5 % 16 % 29 % 15 %
Vet ej 1 % 0 % 2 % 2 % 8 %
 

Vad hade du kunnat tänka dig göra för att kunna köpa en egen bostad?

Total
Sänka min levnadsstandard för att kunna spara mer pengar 31 %
Byta ort helt och hållet 23 %
Bo längre bort från den ort där jag jobbar eller studerar 21 %
Låna pengar av min familj eller släkt 14 %
Börja studera igen för att få ett jobb som medför högre lön 3 %
Flytta hem igen för att kunna spara mer pengar 3 %
Annat 15 %
Vet ej 26 %
 

Vad hade du inte kunnat tänka dig göra för att kunna köpa en egen bostad?

Total
Flytta hem igen för att kunna spara mer pengar 53 %
Låna pengar av min familj eller släkt 42 %
Börja studera igen för att få ett jobb som medför högre lön 39 %
Byta ort helt och hållet 33 %
Bo längre bort från den ort där jag jobbar eller studerar 30 %
Sänka min levnadsstandard för att kunna spara mer pengar 20 %
Annat 5 %
Vet ej 11 %

Published 2021-07-15 08:00

Files

Name Files
Bluestep-rapporten 2021 visar: Unga förstagångsköpare: Krav på fast anställning lika stort hinder som höga priser