Få anser att det är okej att handla konsumtionsvaror på kredit – ändå ökar konsumtionslånen

I takt med att utbudet av digitala betaltjänster har vuxit de senaste åren har även konsumtionslån blivit vanligare. Samtidigt visar bolånebanken Bluesteps senaste rapport att det är få som anser att det är socialt accepterat att låna pengar till konsumtionsprodukter. Ändå har drygt var femte någon gång gjort det. Sarmad Jawady, bolånechef på Bluestep Bank, menar att detta kan bero på ett missförstånd om att köp på avbetalning inte skulle vara en form av lån.

Finansinspektionens rapport ”Svenska konsumtionslån 2020” visar att konsumtionslån har blivit allt vanligare det senaste årtiondet, vilket i sin tur lett till att många låntagare fått betalningsproblem.[1]  Med detta som bakgrund meddelade myndigheten i fjol att de vill se hårdare kreditprövning vid konsumtionslån. Trots att konsumtionslån blir vanligare visar den senaste Bluestep-rapporten att svenskarna inte anser att det är socialt accepterat att låna till vad som helst. Majoriteten tycker att det är okej att köpa bostad och bil på avbetalning. Däremot är det få som tycker att det är acceptabelt att köpa nöjesaktiviteter och resor på kredit.

Och trots att så många som drygt var femte person har handlat kläder, inredning och elektronik på avbetalning är det endast tolv procent som tycker att det är socialt acceptabelt. Acceptansen har dock ökat jämfört med när samma fråga ställdes 2019 då motsvarande siffra var sex procent.

– Det är intressant att relativt få svenskar tycker det är okej att handla konsumtionsvaror som kläder och inredning på avbetalning samtidigt som många faktiskt gör det. Jag tror att detta delvis kan bero på ett vanligt missförstånd om att köp på avbetalning inte skulle vara en form av lån. Men faktum är att ett kreditköp är ett typ av lån och det gäller därför att ha koll på hur lånevillkoren ser ut. Om avbetalningen inte sker enligt plan kan lånen få dyra och krångliga konsekvenser, säger Sarmad Jawady, bolånechef på Bluestep Bank.

– Många små lån kan leda till en stor skuld vilket i sin tur kan leda till en känslig privatekonomi där betalningsproblem blir en följd. Vi har sett många exempel på detta genom kunder som kommer till oss och vill ha hjälp med sin ekonomi. Eftersom vi inte erbjuder privatlån, ser vi om det istället finns utrymme i bostadsvärdet att samla smålånen och krediterna med bostaden som säkerhet. Detta bidrar till lägre månadskostnader, då bolåneräntan ofta är lägre än på ett konsumtionslån och återbetalningstiden längre. På detta sätt går det att undvika dyra konsumtionslån och på så sätt ta mer hållbara beslut kring sin ekonomi, avslutar Sarmad Jawady.

 

Så många anser att det är socialt accepterat att låna pengar till:

Boende                                                       85 %                                                         

Bil                                                              79 %

Båt                                                             42 %

Konsumtion av t.ex. kläder,                      12 %
inredning och elektronik                              

Resor                                                         8 %

Nöjesaktiviteter                                         4 %

För mer information, vänligen kontakta:

Sarmad Jawady, bolånechef, Bluestep Bank

Tel: +46 8 501 004 00

E-post: sarmad.jawady@bluestep.se

Louise Lundberg, PR-konsult, Agency

Tel: + 46 709 15 25 97

E-post: louise@agency.se

Om undersökningen
Bluestep-rapporten 2020: Svenskarna om jobbet, boendet och pengarna är gjord av Bluestep Bank, undersökningen är genomförd av Kantar Sifo i juni 2020 och är riksrepresentativ och statistiskt säkerställd på länsnivå. Totalt har 2 515 personer i Sverige mellan 18–79 år deltagit i undersökningen.

Om Bluestep Bank

Bluestep är en marknadsledande och lösningsorienterad bank med kunder i Sverige, Norge och Finland. Sedan starten 2005 har vi skapat en tryggare ekonomi för tusentals låntagare och sparare. Vi vill vara förstahandsvalet för de människor som av olika anledningar inte kan få lån hos sin befintliga bank. Vi lägger stor vikt vid personliga lösningar och vår vision är att ge våra kunder en stabil ekonomisk situation – oavsett bakgrund och ursprung. Bluestep Bank AB (publ) är ett bankaktiebolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Mer information om Bluestep och bolagsstyrningen finns på vår koncerns webbplats.

Bilaga

Har du någon gång handlat något av följande på avbetalning?

Total

Bil 42 %
Konsumtion av t.ex. kläder, inredning, elektronik 22 %
Resor 5 %
Båt 4 %
Nöjesaktiviteter 2 %
Annat 14 %
Nej 30 %

Vad anser du vara socialt accepterat att låna pengar till eller betala på kredit?

 

Total
Boende 85 %
Bil 79 %
Båt 42 %
Konsumtion av t.ex. kläder, inredning, elektronik 12 %
Resor 8 %
Nöjesaktiviteter 4 %
Annat 2 %
Vet ej 6 %
 

[1] https://www.fi.se/contentassets/43a41c2a3077468b875858c3e7d300e0/svenska-konsumtionslan-2020n.pdf

Published 2021-03-22 08:00

Files

Name Files
Få anser att det är okej att handla konsumtionsvaror på kredit – ändå ökar konsumtionslånen