Lånebeloppen ökar – men svenskarnas kunskap är fortsatt låg

Nya låneaktörer etableras i hög takt och de svenska hushållens skulder fortsätter att öka. Samtidigt visar Bluestep-rapporten 2020 att en av fyra inte har koll på sina lånevillkor. Och trots att bolånen står för en stor del av lånen uppger drygt en av tre att de inte följer nyhetsrapporteringen kring bostadsmarknaden. Coronakrisen har dock fått närmare hälften av svenskarna att följa ekonominyheter mer än tidigare.

Statistik från Finansinspektionen visar att de svenska hushållens skulder har stigit snabbare än inkomsterna de senaste åren.[1] Trots att lånen har ökat visar Bluestep-rapporten 2020, som bygger på en undersökning genomförd av Kantar Sifo, att så många som 23 procent inte har koll på villkoren för sina lån. Bland de som inte känner till lånevillkoren svarar dock 16 procent att de vet hur de kollar upp dem.

Den höga skuldsättningen hänger sannolikt bland annat ihop med prisökningen på bostadsmarknaden. Dock visar undersökningen att 36 procent inte följer nyhetsrapporteringen kring bostadsmarknaden. Och endast en av fem uppger att de följer rapporteringen veckovis. Sämst på att följa nyheterna är unga i åldrarna 18–29, där drygt hälften i åldersgruppen inte följer rapporteringen.

– Kunskap är grundläggande för en god ekonomi. Som bank har vi ett stort ansvar att se till att våra kunder förstår vad lånet faktiskt kommer att kosta i månaden. Om låntagaren inte är insatt i kostnaderna finns en stor risk att även små förändringar i ekonomin får stora konsekvenser. Av den anledningen väljer vi att genomföra flera samtal med våra kunder där vi grundligt går igenom lånets villkor med varje låntagare, även på andra språk än svenska om det behövs, säger Sarmad Jawady, Bolånechef Bluestep Bank.

Coronakrisen har fått fler att följa ekonominyheterna
Coronakrisen har dock fått fler att hålla sig uppdaterade vad gäller ekonominyheter. Så många som hälften svarar nämligen att krisen har fått dem att följa nyhetsrapporteringen kring ekonomi mer än tidigare.

För mer information, vänligen kontakta:

Henrik Boström, Head of Brand & Communication, Bluestep Bank

Tel: +46 709 95 05 90

E-post: henrik.bostrom@bluestep.se

Om undersökningen
Bluestep-rapporten 2020: Svenskarna om jobbet, boendet och pengarna är gjord av Bluestep Bank, undersökningen är genomförd av Kantar Sifo i juni 2020 och är riksrepresentativ och statistiskt säkerställd på länsnivå. Totalt har 2 515 personer i Sverige mellan 18–79 år deltagit i undersökningen.

Om Bluestep Bank

Bluestep är en marknadsledande och lösningsorienterad bank med kunder i Sverige, Norge och Finland. Sedan starten 2005 har vi skapat en tryggare ekonomi för tusentals låntagare och sparare. Vi vill vara förstahandsvalet för de människor som av olika anledningar inte kan få lån hos sin befintliga bank. Vi lägger stor vikt vid personliga lösningar och vår vision är att ge våra kunder en stabil ekonomisk situation – oavsett bakgrund och ursprung. Bluestep Bank AB (publ) är ett bankaktiebolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Mer information om Bluestep och bolagsstyrningen finns på vår koncerns webbplats.

Bilaga

Om du har ett lån eller en kredit, känner du till samtliga villkor för respektive lån/kredit?

Total
Ja, helt och hållet 26 %
Ja, delvis 26 %
Nej, men jag vet hur jag kollar upp det 16 %
Nej 7 %
Vet ej 1 %
Jag har inga lån eller krediter 24 %
 

Följer du nyhetsrapporteringar kring bostadsmarknaden?

Total 18–29 år 30–49 år 50–64 år 65–79 år
Ja, dagligen 8 % 2 % 9 % 10 % 8 %
Ja, en gång i veckan 14 % 5 % 16 % 15 % 14 %
Ja, några gånger i månaden 23 % 19 % 27 % 22 % 20 %
Ja, en gång i månaden 10 % 13 % 12 % 7 % 8 %
Ja, kvartalsvis 8 % 3 % 8 % 8 % 9 %
Nej, jag följer inte nyhetsrapporteringar kring bostadsmarknaden 36 % 53 % 25 % 36 % 40 %
Vet ej 2 % 4 % 2 % 2 % 2 %
 

Har coronakrisen fått dig att följa nyhetsrapporteringar kring ekonomi mer än tidigare?

Total 18–29 år 30–49 år 50–64 år 65–79 år
Ja, mycket mer 7 % 4 % 7 % 8 % 10 %
Ja, lite 42 % 36 % 39 % 48 % 47 %
Nej 51 % 61 % 54 % 45 % 43 %
Vet ej 0 % 0 %  0 % 0 %  0 %

[1] Källa: Finansinspektionens rapport Den svenska bolånemarknaden, 2 april 2020.

Published 2021-01-14 08:01

Files

Name Files
Lånebeloppen ökar – men svenskarnas kunskap är fortsatt låg