Många kvinnor tvingas kvar i relationer – har inte råd att flytta

Var tredje person som lever i en samborelation skulle inte ha möjlighet att köpa en egen bostad om relationen tog slut. Det är också vanligt att mot sin vilja bo kvar med sin partner för att man inte har råd att skaffa ett eget boende. Det visar Bluestep Banks senaste undersökning.

 

För tredje året i rad har Bluestep Bank tagit fram Bluestep-rapporten som bygger på en undersökning genomförd av Kantar Sifo i vilken svenskarna fått svara på frågor om bostadsmarknaden. Årets rapport visar att 30 procent av de som lever i en samborelation inte skulle ha möjlighet att köpa ett eget hem vid en eventuell separation. Svårast är det för kvinnor. Hela 37 procent av kvinnorna menar att de inte skulle kunna köpa en egen bostad. Motsvarande siffra bland män är 22 procent.

 

Var tionde kvinna uppger dessutom att hon någon gång har stannat kvar i en samborelation eftersom hon inte har kunnat köpa en egen bostad vid separation.
 

– Att kunna lämna en relation oavsett skäl är något alla ska ha möjlighet att göra. Att så många, framför allt kvinnor inte har möjlighet att köpa en egen bostad vid en separation eller att till och med stanna kvar i en samborelation på grund av detta är oroande. Fler måste planera sin ekonomi bättre, men med det måste det även finnas en större flexibilitet vid bolån, något vi jobbar för varje dag, säger Alen Saric, chef för bolånecenter på Bluestep Bank.

 

Höga priser största hindret
 

Vad är då den högsta tröskeln för att kunna köpa en egen bostad när relationen tar slut? De höga priserna är det som hindrar de allra flesta. Många menar också att kravet på kontantinsats är för hög. Bland kvinnor svarar en av tio dessutom att de saknar fast anställning och därför har svårt att beviljas bolån. Sett till män är det endast två procent som uppger att anställningen är ett hinder.

 

- Bostadsmarknaden är tuff idag, och blir tuffare för varje dag särskilt i våra storstäder. Vid en separation, särskilt om det finns barn inkluderade i familjebilden, är ett boende av tillräcklig standard ett måste. Men då kötider till hyresrätter kan vara oerhört långa och priserna på bostäder är högre än någonsin kan många ganska snabbt befinna sig utan bostad, säger Alen Saric, chef för bolånecenter, Bluestep Bank.

 

 

För mer information, vänligen kontakta:
 

Alen Saric, chef för bolånecenter, Bluestep Bank

Tel: +46 8 501 004 00

E-post: alen.saric@bluestep.se

 

Sofia Hagman Buhlin, Head of Corporate Communication, Bluestep Bank

Tel: + 46 708 98 24 29

E-post: sofia.buhlin@bluestep.se

 

Om undersökningen
Bluestep-rapporten 2021: En bostadsmarknad med stängda dörrar är gjord av Bluestep Bank och är baserad på en undersökning som är genomförd av Kantar Sifo i maj 2021. Undersökningen är riksrepresentativ och statistiskt säkerställd på länsnivå. Totalt har 2 647 personer i Sverige mellan 18–79 år deltagit i undersökningen.
 

 

Om Bluestep Bank

Bluestep Bank är en bolånebank med kunder i Sverige, Norge och Finland. Sedan starten 2005 har Bluestep Bank skapat en tryggare ekonomi för tusentals låntagare. Genom att se till kundens potential snarare än anställningsform eller historik bidrar Bluestep aktivt till finansiell inkludering och möjliggör bolån för fler. Bluestep Bank AB (publ) är ett bankaktiebolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Mer information om Bluestep finns på koncernens webbplats.

 

Bilaga

 

Lever du i en samborelation?

 

Total

Ja

49 %

Nej

50 %

Vet ej

1 %

 

(Följdfråga till Ja-sägarna i frågan ovan)

Skulle du ha möjlighet att köpa en bostad på egen hand vid en eventuell separation från din sambo? (Flerval)

 

Total

Man

Kvinna

Ja, men jag skulle behöva låna pengar av min familj eller släkt

3 %

1 %

6 %

Ja, men jag skulle behöva flytta till en annan ort där bostadspriserna är lägre

7 %

7 %

7 %

Ja, annat

55 %

64 %

45 %

Nej, jag saknar fast anställning så jag har svårt att bli beviljad bolån

5 %

2 %

9 %

Nej, kontantinsatsen är för hög

8 %

6 %

10 %

Nej, amorteringskrav gör att kostnaden blir för hög

1 %

1 %

1 %

Nej, priserna är för höga

12 %

9 %

14 %

Nej, annat

4 %

4 %

3 %

Vet ej

5 %

6 %

5 %

 

Har du någon gång stannat kvar i en samborelation på grund av att du inte har möjlighet att köpa en egen bostad i samband med en separation?

 

Total

Man

Kvinna

Ja

7 %

6 %

9 %

Nej

92 %

94 %

90 %

Vet ej

1 %

6 %

9 %

 

Published 2021-11-30 08:00

Files

Name Files
Många kvinnor tvingas kvar i relationer – har inte råd att flytta