Möjligheten att köpa bostad går i arv

 

För förstagångsköpare har de senaste årens prisuppgångar på bostadsmarknaden gjort det mycket svårt att köpa ett eget hem. Och allra svårast är det för dem som vuxit upp i ett hushåll där föräldrarna hyrt bostad. I Bluestep-rapporten framgår det att dessa i mycket högre utsträckning anser sig ha dåliga ekonomiska förutsättningar att kunna köpa en bostad. Samtidigt ökar den ekonomiska klyftan mellan de som äger sin bostad och de som inte gör det.

 

Bluestep-rapporten 2021 bygger på en undersökning genomförd av Kantar Sifo där svenskarna har fått svara på frågor om bostadsmarknaden. Undersökningen visar att det främst är personer som har vuxit upp i ett hyrt boende som upplever att de har dåliga möjligheter att äga sin egen bostad i framtiden. Störst skillnad är det i åldersgruppen 30–49 år. Bland dem i åldersgruppen som vuxit upp i ett hyrt boende anser närmare hälften, 47 procent, att de aldrig kommer ha möjlighet att köpa sin egen bostad. I den andra kategorin, personer uppväxta i villa eller bostadsrätt, är endast elva procent lika pessimistiska. 

 

Samtidigt ser vi att boprisutvecklingen det senaste tio åren stigit kraftigt. Hela 85 procents värdeökning för villor och motsvarande ökning för bostadsrätter är på 87 procent.[1] Att äga sitt boende har därför varit en av de allra bästa privatekonomiska affärerna. Därmed är de långsiktiga ekonomiska konskevenserna av utanförskapet på bostadsmarknaden för såväl samhälle som individ stora.

 

– I ett samhälle där bostadsprisutvecklingen ser ut som den gör  är det självklart att det blir en klyfta mellan de som äger och de som hyr. De som äger har haft en värdeutveckling som möjliggör en stabil ekonomisk utveckling över egentligen hela livsspannet. Därför är det särskilt oroande att rapporten även visar att möjligheten att köpa sin bostad går i arv, säger Alen Saric, chef för bolånecenter på Bluestep Bank

 

Inte ens en procent av dem i åldersgruppen 30-49 år som vuxit upp i hyresrätt säger sig kunna få ekonomisk hjälp av föräldrarna för att köpa bostad och endast en av tio säger sig ha goda ekonomiska förutsättningar för att kunna köpa en egen bostad. Bland dem som har vuxit upp i ägt boende svarar sex procent att de får hjälp av sina föräldrar och en av fyra säger att de har tillräckligt god ekonomi för att köpa bostad på egen hand.

 

– Vi ser ett behov av att fler får tillgång till bostadsmarknaden vilket kräver inkluderande bolån. Vi måste ta hänsyn till individens förutsättningar och potential och se möjligheter istället för hinder. Därför gör vi alltid en bedömning som grundar sig huvudsakligen i kundens framtida betalningsförmåga istället för deras ekonomiska historik, avslutar Alen Saric, chef för bolånecenter på Bluestep Bank.

 

För mer information, vänligen kontakta:
 

Alen Saric, chef för bolånecenter, Bluestep Bank

Tel: +46 8 501 004 00

E-post: alen.saric@bluestep.se

 

Sofia Hagman Buhlin, Head of Corporate Communications, Bluestep Bank

Tel: + 46 708 98 24 29

E-post: sofia.buhlin@bluestep.se

 

Om undersökningen
Bluestep-rapporten 2021: En bostadsmarknad med stängda dörrar är gjord av Bluestep Bank och är baserad på en undersökning som är genomförd av Kantar Sifo i maj 2021. Undersökningen är riksrepresentativ och statistiskt säkerställd på länsnivå. Totalt har 2 647 personer i Sverige mellan 18–79 år deltagit i undersökningen.

 

Om Bluestep Bank

Bluestep är en bolånebank med kunder i Sverige, Norge och Finland. Sedan starten 2005 har Bluestep skapat en tryggare ekonomi för tusentals låntagare. Genom att se till kundens potential snarare än anställningsform eller historik bidrar Bluestep aktivt till finansiell inkludering och möjliggör bolån för fler. Bluestep Bank AB (publ) är ett bankaktiebolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Mer information om Bluestep finns på koncernens webbplats.

 

Bilaga

 

Växte du upp i ett ägt boende (t.ex. bostadsrätt, villa, radhus)?

 

Total

Ja

71 %

Ja, delvis

14 %

Nej

15 %

Vet ej

0 % 

 

(Följdfråga till de som vuxit upp i ett ägt boende, ja-sägarna i frågan ovan)
Hur ser du på dina möjligheter att äga din egen bostad?

 

Total

30–49 år

Goda, mina föräldrar hjälper/hjälpte mig köpa bostad

6 %

6 %

Goda, jag har de ekonomiska förutsättningarna

28 %

25 %

Goda, annat

9 %

9 %

Inte goda, jag har ingen som kan hjälpa mig ekonomiskt

4 %

4 %

Inte goda, jag har inte tillräckligt mycket kunskap för att köpa en bostad

0 %

0 %

Inte goda, jag tror att jag saknar de ekonomiska förutsättningarna även i framtiden

5 %

6 %

Inte goda, annat

2 %

2 %

Jag äger min bostad i dag

44 %

47 %

Vet ej

3 %

1 %

 

(Följdfråga till de som inte vuxit upp i ett ägt boende, nej-sägarna i två frågor ovan)
Hur ser du på dina möjligheter att äga din egen bostad?

 

Total

30–49 år

Goda, mina föräldrar hjälper/hjälpte mig köpa bostad

0 %

0 %

Goda, jag har de ekonomiska förutsättningarna

18 %

13 %

Goda, annat

13 %

8 %

Inte goda, jag har ingen som kan hjälpa mig ekonomiskt

5 %

16 %

Inte goda, jag har inte tillräckligt mycket kunskap för att köpa en bostad

1 %

0 %

Inte goda, jag tror att jag saknar de ekonomiska förutsättningarna även i framtiden

14 %

22 %

Inte goda, annat

4 %

10 %

Jag äger min bostad i dag

43 %

32 %

Vet ej

2 %

0 %

 

[1] Svensk Mäklarstatistik

Published 2021-11-04 10:30

Files

Name Files
Möjligheten att köpa bostad går i arv