Tuff bostadsmarknad bidrar till psykisk ohälsa och pausade framtidsplaner för unga vuxna

Fyra av tio svenskar under 30 år har påverkats negativt av de hårda kraven för att komma in på bostadsmarknaden. De vanligaste konsekvenserna är att behöva bo kvar hos sina föräldrar, flytta runt och tvingas hyra dyrt i andra hand. Många unga vuxna uppger dessutom att utmaningarna på bostadsmarknaden har försämrat deras psykiska hälsa och var tredje har känt sig uppgiven över att ha tvingats pausa sina framtidsplaner. Det visar Bluestep-rapporten 2021.

Bluestep-rapporten 2021 bygger på en undersökning genomförd av Kantar Sifo i vilken 2 647 svenskar fått svara på frågor om den svenska bostadsmarknaden. Föga förvånande visar undersökningen att det främst är unga i åldern 18–29 år som har påverkats av de hårda kraven för att ta sig in på bostadsmarknaden. Det uppger 37 procent i åldersgruppen. Motsvarande siffra bland de över 50 år är endast åtta procent.

Bland unga leder detta oftast till att de behöver bo kvar hemma, något som var sjunde uppger. Trots att många bor kvar hos föräldrar är ekonomiskt stöd från familjen inte aktuellt, närmare fyra av tio i åldersgruppen kan nämligen inte tänka sig att låna pengar från familj eller släkt i syfte att köpa en egen bostad. Få under 30 år har dock behövt tacka nej till jobb på annan ort eftersom de inte haft möjlighet att köpa bostad.

– Det är beklämmande att se att så många tvingas bo kvar hemma på grund av de hårda kraven på bostadsmarknaden. Att ha ett eget hem som ung vuxen är viktigt för ens självständighet och ens möjligheter att forma sin egen framtid. De höga trösklarna för unga att ta sig in på bostadsmarknaden är ett samhällsproblem och något som såväl företag som myndigheter bör ta på största allvar, säger Sarmad Jawady, bolånechef på Bluestep Bank.

Framtidsplanerna läggs på is

Tre av fyra som påverkats av de stängda dörrarna in till bostadsmarknaden uppger dessutom att det på något sätt haft inverkan på deras mående. Var tredje i åldersgruppen 18–29 år som drabbats av de hårda kraven har känt sig uppgiven över att behöva lägga sina framtidsplaner på is och var femte säger att deras psykiska hälsa har påverkats negativt. Många svarar även att deras självförtroende har försämrats.

Det är bekymmersamt att unga vuxna tvingas lägga sina framtidsplaner på is på grund av de tuffa kraven som råder på bostadsmarknaden. Vi och andra aktörer som kan påverka situationen bör arbeta för ett mer inkluderande samhälle där fler ges möjlighet att köpa en egen bostad, unga som gamla, säger Sarmad Jawady, bolånechef på Bluestep Bank.

För mer information, vänligen kontakta:

Sarmad Jawady, bolånechef, Bluestep Bank

Tel: +46 8 501 004 00

E-post: Sarmad.jawady@bluestep.se

Louise Lundberg, PR-konsult, Agency

Tel: + 46 709 15 25 97

E-post: louise@agency.se

Om undersökningen
Bluestep-rapporten 2021: En bostadsmarknad med stängda dörrar är gjord av Bluestep Bank och är baserad på en undersökning som är genomförd av Kantar Sifo i maj 2021. Undersökningen är riksrepresentativ och statistiskt säkerställd på länsnivå. Totalt har 2 647 personer i Sverige mellan 18–79 år deltagit i undersökningen.

Om Bluestep Bank

Bluestep är en bolånebank med kunder i Sverige, Norge och Finland. Sedan starten 2005 har Bluestep skapat en tryggare ekonomi för tusentals låntagare. Genom att se till kundens potential snarare än anställningsform eller historik bidrar Bluestep aktivt till finansiell inkludering och möjliggör bolån för fler. Bluestep Bank AB (publ) är ett bankaktiebolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Mer information om Bluestep finns på koncernens webbplats.

Bilaga

Har du påverkats av de hårda kraven (t.ex. kravet på kontantinsats) som råder för att komma in på bostadsmarknaden? (Flerval vid Ja-svar)

Total 18–29 år 30–49 år 50–64 år 65–79 år
Ja, jag har behövt tacka nej till jobb på annan ort eftersom jag inte har möjlighet att köpa bostad 1 % 1 % 3 % 1 % 1 %
Ja, jag har fått bo kvar hemma hos mina föräldrar eftersom jag inte har möjlighet att köpa en egen bostad 4 % 13 % 3 % 1 % 0 %
Ja, jag och min partner har inte kunnat flytta ihop eftersom vi inte har möjlighet att köpa en gemensam bostad 2 % 4 % 2 % 0 % 0 %
Ja, jag och min partner har väntat med att skaffa barn eftersom vi inte har möjlighet att köpa en större bostad 2 % 5 % 2 % 0 % 0 %
Ja, jag har stannat kvar i en samborelation eftersom jag inte har möjlighet att köpa en egen bostad 3 % 2 % 5 % 3 % 0 %
Ja, jag har behövt hyra dyrt i andra hand 5 % 9 % 7 % 1 % 0 %
Ja, jag har behövt bo inneboende 2 % 2 % 3 % 0 % 0 %
Ja, jag har behövt flytta runt 5 % 10 % 7 % 1 % 1 %
Ja, annat 7 % 9 % 11 % 2 % 6 %
Nej, jag har inte påverkats alls 73 % 55 % 70 % 88 % 82 %
Vet ej 5 % 8 % 2 % 4 % 10 %

(Följdfråga till Ja-sägarna) Har det påverkat ditt mående?

Total 18–29 år 30–49 år 50–64 år 65–79 år
Ja, jag har känt mig utanför resten av samhället 7 % 8 % 6 % 12 % 6 %
Ja, jag har känt mig uppgiven över att jag behövt pausa mina framtidsplaner 29 % 32 % 30 % 22 % 10 %
Ja, mitt självförtroende har påverkats negativt 10 % 9 % 12 % 6 % 0 %
Ja, min psykiska hälsa har påverkats negativt 20 % 21 % 20 % 24 % 10 %
Nej, inte alls 22 % 15 % 23 % 28 % 50 %
Annat 8 % 11 % 3 % 4 % 24 %
Vet ej 4 % 4 % 6 % 4 % 0 %

Vad hade du inte kunnat tänka dig göra för att kunna köpa en egen bostad?

Total 18–29 år
Flytta hem igen för att kunna spara mer pengar 53 % 59 %
Låna pengar av min familj eller släkt 42 % 37 %
Börja studera igen för att få ett jobb som medför högre lön 39 % 37 %
Byta ort helt och hållet 33 % 36 %
Bo längre bort från den ort där jag jobbar eller studerar 30 % 33 %
Sänka min levnadsstandard för att kunna spara mer pengar 20 % 20 %
Annat 5 % 2 %
Vet ej 11 % 3 %

 

Published 2021-09-01 08:00

Files

Name Files
Tuff bostadsmarknad bidrar till psykisk ohälsa och pausade framtidsplaner för unga vuxna