Var sjätte svensk har drabbats men få vill berätta: Ekonomiska problem mer tabubelagt än alkoholproblem

Bluestep-rapporten visar att var sjätte svensk har haft perioder då de har tappat kontrollen över sin ekonomi. Och nästan lika många oroar sig minst någon gång om året för att inte kunna betala räkningarna. Att det är så vanligt kan komma som en överraskning. Svenskarna tiger nämligen helst om ekonomiska problem. De tycker till och med att det är lättare att tala om problem med alkohol eller droger.

Bluestep-rapporten bygger på en undersökning genomförd av Kantar Sifo i vilken drygt 2500 personer deltagit. Undersökningen visar bland annat hur oroade svenskarna är för sin privatekonomi. Att känna oro över sin ekonomi är vanligt och naturligt. I undersökningen säger 16 procent att de någon gång har tappat kontrollen över sin privatekonomi. Dessutom oroar sig nästan lika många någon gång om året för att inte kunna betala räkningarna.

Trots att det är så vanligt avstår många från att berätta om sina problem. Hela 26 procent tycker att ekonomiska bekymmer är det jobbigaste ämnet att prata om med vänner. Det är till och med svårare än att prata om alkohol- och drogproblem.

– Privatekonomi är ett tabubelagt samtalsämne. Många menar att pengar inte är något man bör prata om. Det gör det därför svårt att prata om lön, besparingar eller eventuella skulder. Därför är det viktigt att vi bryter detta tabu och att istället normaliserar ämnen som berör pengar och privatekonomi. På så sätt kan vi öka kunskapen och i längden även förbättra individens möjligheter att kontrollera sin privatekonomi och förhoppningsvis få färre att känna oro så ofta, säger Sarmad Jawady, bolånechef på Bluestep Bank.

Ökad ekonomisk oro under corona

Undersökningen visar också att coronapandemin har gett upphov till en ökad ekonomisk oro. Det uppger hela 38 procent av de tillfrågade. Det är framförallt de unga i åldern 18–29 år som bekymrar sig mer. Faktiskt fler än häften, 52 procent. De äldre i åldersgruppen 65–79 år oroar sig inte lika mycket. Där är motsvarande siffra endast 17 procent.

Topplista: Det här är jobbigast att prata med sina vänner om

1. Problem med sexlivet                                        45 %

2. Psykisk ohälsa                                                   28 %

3. Konflikter inom familjen/släkten                      27 %

4. Ekonomiska bekymmer                                    26 %

5. Problem med alkohol och/eller droger             22 %   
 

För mer information, vänligen kontakta:

Sarmad Jawady, bolånechef, Bluestep Bank

Tel: +46 8 501 004 00

E-post: sarmad.jawady@bluestep.se

Louise Lundberg, PR-konsult, Agency

Tel: + 46 709 15 25 97

E-post: louise@agency.se

 

Om undersökningen

Bluestep-rapporten 2020: Svenskarna om jobbet, boendet och pengarna är gjord av Bluestep Bank, undersökningen är genomförd av Kantar Sifo i juni 2020 och är riksrepresentativ och statistiskt säkerställd på länsnivå. Totalt har 2 515 personer i Sverige mellan 18–79 år deltagit i undersökningen.

Om Bluestep Bank

Bluestep är en marknadsledande och lösningsorienterad bank med kunder i Sverige, Norge och Finland. Sedan starten 2005 har vi skapat en tryggare ekonomi för tusentals låntagare och sparare. Vi vill vara förstahandsvalet för de människor som av olika anledningar inte kan få lån hos sin befintliga bank. Vi lägger stor vikt vid personliga lösningar och vår vision är att ge våra kunder en stabil ekonomisk situation – oavsett bakgrund och ursprung. Bluestep Bank AB (publ) är ett bankaktiebolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Mer information om Bluestep och bolagsstyrningen finns på vår koncerns webbplats.

 

Bilaga

Har du haft perioder i ditt liv då du har tappat kontrollen över din ekonomi?

Total

Ja 16 %
Nej 82 %
Vet ej 2 %
 

Hur ofta oroar du dig över att kunna betala räkningarna?

 

Total
Flera gånger om dagen 0 %
Några gånger i veckan 1 %
En gång i månaden 2 %
Några gånger i månaden 2 %
Några gånger om året 8 %
Mer sällan 26 %
Aldrig 58 %
Vet ej 2 %
 

Vilka av följande alternativ anser du vara jobbigast att prata om med vänner?

Total

Problem med sexlivet 45 %
Psykisk ohälsa, exempelvis ätstörning, depression eller utbrändhet 28 %
Konflikter inom familjen/släkten 27 %
Ekonomiska bekymmer 26 %
Problem med alkohol och/eller droger 22 %
Politik 16 %
Förmåga/oförmåga/vilja att skaffa barn 11 %
Kronisk sjukdom 8 %
Barnuppfostran 5 %
Permittering/uppsägning/varsel 4 %
Utmaningar på jobbet 2 %
Annat 5 %
Vet ej 19 %
 

Har coronakrisen fått dig att oroa dig mer över din privatekonomi?

Total

18–29 år 30–49 år 50–64 år 65–79 år
Ja, mycket 4 % 13 % 3 % 3 % 0 %
Ja, lite 34 % 39 % 38 % 38 % 17 %
Nej, jag är inte orolig över min privatekonomi 59 % 41 % 58 % 57 % 80 %
Vet ej 2 % 6 % 1 % 2 % 3 %

Published 2021-04-21 08:00

Files

Name Files
Var sjätte svensk har drabbats men få vill berätta: Ekonomiska problem mer tabubelagt än alkoholproblem