4 000 kronor kvar efter räkningarna - verkligheten för var femte pensionär

Livet som pensionär ska vara härligt och en tid att få bejaka intressen, umgås med familjen och njuta av det liv man byggt upp. Men det är inte verkligheten för alla. I en ny rapport från 60plusbanken baserat på en Sifo-undersökning, svarar en av fem svenskar över 60 år att de endast har 4 000 kronor eller mindre kvar att leva på när de fasta utgifterna är betalda.

 

 I dag lever över 300 000 svenskar under gränsen för låg ekonomisk standard[1], i media ofta kallade fattigpensionärer. När de fasta utgifterna är betalda blir det inte mycket över att leva på för många. Att så pass många lever i ekonomisk otrygghet efter ett helt arbetsliv är oroväckande. säger Sandra Lillienberg, chef för 60plusbanken.

 

Majorieteten av pensionärer tveksamma till lån

I 60plusrapporten uppger 93 procent av alla över 60 år att de inte kan tänka sig att ta ett blancolån eller öka sitt befintliga bolån. Av dem som däremot kan tänka sig att ta ett lån är den främsta anledningen att slippa oroa sig över oväntade utgifter. Det uppger 39 procent. Detta följs av att ett lån skulle innebära att de inte behöver leva på marginalen eller att det skulle ge möjligheten att kunna renovera bostaden. Det uppger 29 respektive 28 procent.

 

-          Jag tycker att det är intressant att de flesta som kan tänka sig att ta ett lån vill göra det för att få en stabilare vardagsekonomi och slippa oroa sig för oväntade utgifter.De allra flesta pensionärer har inga högflygande drömmar om vad man vill göra under sin pension – det viktigaste är att ha trygghet i vardagen och i det ingår att kunna gå till tandläkaren eller reparera bilen. Men med 4 000 kronor kvar i månaden blir det svårt. Att man är försiktig med lån, särskilt blancolån är något i grunden mycket positivt. Att man heller inte vill utöka sitt bolån kan ha att göra med att man inte vill utöka sina månatliga kostader. Samtidigt finns många äldre som har ett stort inlåst kapital i sina bostäder, säger Sandra Lillienberg, chef för 60plusbanken.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Sofia Hagman Buhlin, Head of Corporate Communications, Bluestep Bank 

Tel: + 46 708 98 24 29

E-post: sofia.buhlin@bluestep.se

 

Om 60plusbanken

60plusbanken lanserades 2020 och erbjuder skräddarsydda lånelösningar för personer som är över 60 år och äger sin bostad. Genom 60pluslånet hjälper vi kunder att på ett tryggt och ansvarsfullt sätt frigöra kapital från det egna boendet, utan att behöva flytta. 60plusbanken är en del av Bluestep Bank AB (publ) som är ett bankaktiebolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Mer information om Bluestep finns koncernens hemsida.


Om undersökningen
Undersökningen är genomförd av Kantar Sifo i juni och juli 2021. Den är riksrepresentativ och statistiskt säkerställd på länsnivå. Totalt har 3 085 personer i Sverige mellan 18 och 79 år deltagit i undersökningen.

 

 

Bilaga

 

Hur mycket har du vanligtvis att röra dig på varje månad efter att fasta utgifter är betalda? (T.ex. efter boendekostnad, mobiltelefon, försäkring)

 

Total

Mindre än 1 000 kronor per månad

1 %

1 001 – 2 000 kronor per månad

5 %

2 001 – 4 000 kronor per månad

14 %

4 001 – 6 000 kronor per månad

16 %

6 001 – 8 000 kronor per månad

14 %

8 001 – 10 000 kronor per månad

15 %

Mer än 10 000 kronor per månad

26 %

Tveksam, vet ej

9 %

 

 

Skulle du kunna tänka dig att ta ett lån, t.ex. blancolån eller öka ditt befintliga bolån?

 

Total

Ja, jag har redan ett lån utöver bolånet

3 %

Ja, jag har försökt men nekas lån

1 %

Ja, men jag är osäker på om jag uppfyller lånekraven

2 %

Nej

90 %

Tveksam, vet ej

3 %

 

 

Om ja, vad skulle möjligheten att kunna ta ett lån som pensionär innebära för dig?

 

Total

Det skulle öka mina möjligheter att unna mig saker i vardagen, t.ex. kultur/nöjen, restaurangbesök, intressen

11 %

Det skulle göra att jag inte behöver leva på marginalen

29%

Det skulle göra att jag inte behöver oroa mig för oväntade utgifter

39 %

Det skulle öka mina möjligheter att resa

18 %

Det skulle öka mina möjligheter att köpa presentera eller hitta på aktiviteter med familj/barn/barnbarn

6 %

Det skulle öka mina möjligheter att renovera min bostad

28 %

Det skulle öka mina möjligheter att bo kvar eller flytta från min nuvarande bostad

18 %

Det skulle inte innebära någon större skillnad

19 %

Inget av ovanstående

5 %

Tveksam, vet ej

3 %

 

 

 

[1]  https://www.pensionsmyndigheten.se/nyheter-och-press/pressrum/ar-pensionerna-tillrackliga

Published 2022-01-17 08:00

Files

Name Files
4 000 kronor kvar efter räkningarna - verkligheten för var femte pensionär