Bluestep Bank AB (publ) har genomfört en utökning om 300 miljoner kronor av en säkerställd obligation

Bluestep Bank AB (publ) (“Bluestep Bank”) har genomfört en utökning om 300 miljoner kronor av det utestående obligationslånet med förfallodatum 20 oktober 2026 (Lån 7, tranche 4, ISIN SE0016274153).

Utökningen har genomförts under Bluestep Banks MTCN-program med ett rambelopp om 15 miljarder kronor. Efter utökningen är 2,0 miljarder kronor utestående under lån 7 och totalt 5,6 miljarder kronor är utestående under programmet.

Utökningen genomfördes till ett pris om 101,450% plus upplupen ränta, motsvarande en re-offer spread om 3m Stibor + 0,66%.

Nordea agerade emissionsinstitut för transaktionen.

För mer information vänligen kontakta:

Klas Lavemark, Head of Treasury
+46 70 547 5174

Om Bluestep Bank

Bluestep Bank är en renodlad bolånebank, en utmanare på den nordiska bolånemarknaden och ett modernt alternativ till traditionella banker. Bluestep Bank har verksamhet i Sverige, Norge och Finland och erbjuder även kapitalfrigöringskrediter genom 60plusbanken. Sedan 2005 har vi hjälpt tiotusentals människor att få inträde till bostadsmarknaden och ta kontroll över sin ekonomi. Bluestep Bank AB (publ) står under Finansinspektionens tillsyn. För mer information besök bluestepbank.com

 

Published 2022-05-31 17:00

Modified 2022-09-14 16:10

Files

Name Files
Bluestep Bank AB (publ) har genomfört en utökning om 300 miljoner kronor av en säkerställd obligation