Bluestep Bank emitterar icke-säkerställda obligationer i SEK

Bluestep Bank AB (publ), (”Bluestep Bank”), emitterar seniora icke-säkerställda obligationer om 500 miljoner SEK med en löptid om 2 år.

Emissionen består av 300 miljoner SEK till rörlig ränta (3m Stibor +1,80%) samt 200 miljoner SEK till fast ränta (4,843%). Obligationerna kommer att noteras på Nasdaq Stockholm.

Obligationerna emitteras under Bluestep Banks MTN-program om 5 miljarder kronor. Efter ovan nämnda transaktion uppgår utestående obligationsvolym till 1 550 miljoner SEK samt 550 miljoner NOK.

Danske Bank, Nordea och SEB agerade Joint Lead Managers för transaktionerna.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Klas Lavemark, Head of Treasury

+46 70 547 51 74

Om Bluestep Bank
Bluestep Bank är en renodlad bolånebank, en utmanare på den nordiska bolånemarknaden och ett modernt alternativ till traditionella banker. Bluestep Bank har verksamhet i Sverige, Norge och Finland och erbjuder även kapitalfrigöringskrediter genom 60plusbanken. Sedan 2005 har vi hjälpt tiotusentals människor att få inträde till bostadsmarknaden och ta kontroll över sin ekonomi. Bluestep Bank AB (publ) står under Finansinspektionens tillsyn. För mer information besök bluestepbank.com

Published 2022-10-05 17:00

Modified 2022-11-16 16:06

Files

Name Files
Bluestep Bank emitterar icke-säkerställda obligationer i SEK