Bluestep Bank ser kraftig ökning av ansökningar för att lösa krediter med hjälp av bolån

Mängden ansökningar för att lösa dyra lån och krediter med hjälp av bolån har ökat kraftigt i år, visar statistik från bolånespecialisten Bluestep Bank. Under andra kvartalet 2022 var andelen webbansökningar för denna typ av lån 50 procent högre än under samma period föregående år.

”Vi ser att det tuffare ekonomiska klimatet som råder skapar osäkerhet hos människor. När fler och fler får det tuffare ekonomiskt så ökar även den andel som exkluderas från den traditionella banksektorn. Vi vet sedan tidigare att behovet av personligt anpassade lån har ökat”, säger Sarmad Jawady, Chief Commercial Officer på Bluestep Bank.

Bolånekompassen 2022 – en rapport från Bluestep Bank om utanförskap på bolånemarknaden – visar att mer än en fjärdedel av konsumenter anser sig ha blivit bortsorterade av traditionella banker när de ansökt om lån. En vanligt förekommande anledning är att man har en annan anställningsform än fast, det vill säga är egenföretagare, jobbar på timme eller frilansar.

Det konsumenter behöver för att känna sig mer inkluderade är till synes enkelt: rapporten visar att 25 procent efterlyser ett mer personligt bemötande, och ungefär lika många önskar sig lån som är anpassade efter deras livssituation.

”I tider då oron för ekonomin växer i takt med räntor och inflation så blir det än viktigare för människor att känna att man har ekonomiska möjligheter hos sin bank. Alla banker har ett viktigt ansvar att se till varje individs möjligheter att klara ett bolån på sikt och inte slentrianmässigt avfärda vissa grupper”, säger Sarmad Jawady.

Undersökningen visar att 43 procent av företagare upplevt sig bli bortsorterade av traditionella banker, lika många som bland heltidsstudenter. Sett till hushållsform är detta en särskilt vanlig upplevelse bland singelhushåll med barn: 46 procent av dessa har någon gång känt sig bortsorterade, vilket kan jämföras med 33 procent av de som är samboende och har barn.

Den vanligaste anledningen till att konsumenter känt sig bortsorterade är att informationen kring lån är svår att förstå (20 procent), följt av ”annan anställningsform än fast” (16 procent).

Rapporten bygger på en undersökning av Axiom Insight, genomförd den 7-8 februari 2022 bland 1 009 slumpmässigt utvalda personer som representerar allmänheten i Sverige. Hela rapporten är tillgänglig här.

För mer information, vänligen kontakta:

Sarmad Jawady, Chief Commercial Officer, Bluestep Bank

sarmad.jawady@bluestep.se

+46 766 32 80 35

Sofia Hagman Buhlin, kommunikationschef, Bluestep Bank,

sofia.buhlin@bluestep.se

+46 708 98 24 29

Om undersökningen
Undersökningen är genomförd av Axiom Insight, som har frågat 1 009 personer om deras syn på privatekonomi och bolån. Respondenterna är från 18 år och uppåt och inbjudna för att representera Sveriges befolkning på kön, ålder och geografi. Respondenterna är inköpta från Cints paneler och är slumpmässigt utvalda för projektet. Undersökningen genomfördes 7-8 februari 2022. Resultaten är statistiskt säkerställda att representera allmänheten i Sverige med 5% konfidensintervall. Läs mer om Axiom Insight på axiominsight.se

Om Bluestep Bank
Bluestep Bank är en renodlad bolånebank, en utmanare på den nordiska bolånemarknaden och ett modernt alternativ till traditionella banker. Bluestep Bank har verksamhet i Sverige, Norge och Finland och erbjuder även kapitalfrigöringskrediter genom 60plusbanken. Sedan 2005 har vi hjälpt tiotusentals människor att få inträde till bostadsmarknaden och ta kontroll över sin ekonomi. Bluestep Bank AB (publ) står under Finansinspektionens tillsyn. För mer information besök bluestepbank.com

Published 2022-08-26 08:30

Modified 2022-12-15 11:21

Files

Name Files
Bluestep Bank ser kraftig ökning av ansökningar för att lösa krediter med hjälp av bolån