Lånekompasset 2022: Fire av ti sårbare for renteøkninger

Nærmere halvparten av respondentene i en ny undersøkelse forteller at gjeldsnivået deres påvirker den personlige økonomien i stor eller veldig stor grad. Denne gruppen er sårbar ved renteøkning, inntektsbortfall eller andre uforutsette hendelser. En ødelagt vaskemaskin kan være nok til at gjeldsspiralen føles uovervinnelig.

Dette viser Lånekompasset 2022, en rapport fra Bluestep Bank som undersøker økonomisk utenforskap og dets konsekvenser for folks kontroll over egen privatøkonomi. Undersøkelsen er gjennomført av Axiom Insight i februar 2022 på et representativt utvalg bestående av 1033 respondenter. Axiom har gjennomført tilsvarende undersøkelser i Sverige og Finland, hvor Bluestep Bank også har virksomhet.

Tre millioner nordmenn har forbrukslån eller kredittkortgjeld. Mange betjener denne usikrede gjelden problemfritt, mens andre ikke kommer seg ut av gjeldsspiralen.

- God økonomi er for de fleste nøkkelen til selvbestemmelse over eget liv, for eksempel friheten til å kunne bytte jobb eller kjøpe egen bolig. Det motsatte er avmakt. Vi ser at et økende antall mennesker sliter når prisene på strøm, drivstoff og matvarer stiger. Da er det lite rom til å tåle de ventede renteøkningene, sier Erik Walberg Olstad, Norge-sjef i Bluestep Bank.

Utradisjonelle ansettelsesformer en ulempe

I Lånekompasset svarer en tredjedel at de har opplevd å føle seg ekskludert av tradisjonelle banker. Dette kan være fordi man eksempelvis har betalingsanmerkninger, mangler fast inntekt eller fast arbeidsforhold. Med et mer moderne arbeidsmarked som i større grad er preget av selvstendig næringsdrivende, frilans og deltidsstillinger, står flere med dårligere kort på hånden i dialog med de tradisjonelle bankene. Nærmere halvparten av respondentene med tidsbegrenset stilling opplyser at de har følt seg ekskludert av tradisjonelle banker når de for eksempel søker om lån eller refinansiering av boliglån.

- Vi vet fra vår virksomhet at noen grupper er mer ekskludert fra finansielle tjenester enn andre. Økonomisk maktesløshet er en del av manges virkelighet, og det er noe vi banker kan bidra til å bøte på, sier Olstad.

Egen bolig en del av løsningen  

Norge har hatt en kraftig prisvekst på boliger de siste 30 årene. Samtidig har gjelden i norske husholdninger økt betraktelig, både på grunn av store boliglån – og på grunn av stor vekst i opptak av dyre forbrukslån. Statistisk Sentralbyrå rapporterer at i 2021 eide 81,9% av nordmenn sin egen bolig. Sammenlignet med svenske og finske respondenter er dette høyt. Der opplyser henholdsvis 56 % og 52 % at de eier sin bolig, ifølge Lånekompasset.  

Ifølge Norsk Gjeldsregister gikk forbruksgjelden noe ned i fjor. Samtidig gir ikke gjeldsregisteret et helhetlig bilde av nordmenns gjeld, da det kun er utviklingen i usikret kreditt som fremgår av disse. På nåværende tidspunkt har man ikke innsikt i hvor stor andel av nedgangen som skyldes refinansiering der usikret gjeld omgjøres til sikret gjeld. Tall fra Eiendomsregisteret viser at utlånet i 2021 økte fra Bluestep og andre nisjebanker som tilbyr refinansiering. 36 % flere fikk hjelp til å håndtere forbrukslån gjennom refinansiering i fjor sammenlignet med 2020. I 2021 refinansierte nordmenn boliglån og annen gjeld til en verdi av 890 milliarder med sikkerhet i bolig, viser tall hentet fra Eiendomsregisteret. Det er en økning på 14% fra året før.

Les hele rapporten her: https://www.bluestep.no/okonomitips/ 

For mer informasjon, vennligst ta kontakt med:

Sofia Buhlin, Head of Corporate Communication
sofia.buhlin@bluestep.se 
+46 708 98 24 29

 

 

Published 2022-05-13 09:00

Files

Name Files
Lånekompasset 2022: Fire av ti sårbare for renteøkninger