Lånekompasset 2022: Økonomisk sårbare nordmenn har en tøff tid i vente

 

3 av 10 nordmenn har hatt perioder i livet der de har mistet kontroll over sin personlige økonomi. Dette viser Lånekompasset 2022, en rapport fra Bluestep Bank som har undersøkt folks kontroll over egen privatøkonomi og økonomisk utenforskap. Denne gruppen er sårbar ved renteøkning, inntektsbortfall eller andre uforutsette hendelser. En ødelagt vaskemaskin kan være nok til at gjeldsspiralen føles uovervinnelig.
 

- Ifølge Norsk Gjeldsregister, var nordmenns samlede usikrede forbruksgjeld i juli 149,7 MRD NOK. I år har vi sett en gradvis økning i forbruk som kan gjenspeile av at uteliv, reiser og shopping har tatt seg opp igjen etter to år med hel og delvis nedstenging. Ifølge en undersøkelse YouGov har gjort for Bluestep Bank har hele 3 av 10 hatt perioder i livet der de har mistet kontroll over økonomien. Man er dermed ikke alene når man står i en slik situasjon, sier Erik Walberg Olstad, Norgessjef i Bluestep Bank.

 

Nordmenn står ovenfor større økonomiske utfordringer nå enn de har på lang tid. Det siste halvåret har vært preget av kraftige prisstigninger på flere områder. Økningen i strømprisene er enorm, og i tillegg kommer økte priser på bensin, matvarer og andre varer som totalt sett øker husholdningenes belastning på økonomien og kan være utfordrende for mange. . Allerede i februar svarte 1 av 4 nordmenn  at de var bekymret for ikke være i stand til å betale strømregningen. i følge en undersøkelse gjennomført av Norstat på vegne av Bluestep Bank, og siden den gang har prisene økt dramatisk, så antallet som sliter med utgiften nå vil sannsynligvis være vesentlig høyere.

 

- For mange skal det ikke mer til enn én uforutsett og overraskende stor regning for at ballen begynner å rulle. Det som overrasker mange, er at det rett og slett ikke alltid er økonomisk uforsiktighet og overforbruk som gjør at folk havner i økonomisk ubalanse. For mange er det nettopp en overraskende høy strømregning som skal til, forklarer Walberg Olstad.

 

Omstartslån kan være et viktig verktøy

Hvis man har forbrukslån og muligheten til det, vil det være økonomisk smart å betale ned disse så raskt som mulig. Dersom du har flere smålån med høye renter og mange gebyrer, kan det lønne seg å samle disse lånene i et omstartslån. Det er ofte billigere å ha ett større lån enn flere små. Samler du lånene dine, vil du ofte få både lavere rente og bedre betingelser. Det kan komme godt med for mange nordmenn.

 

-I Bluestep Bank ønsker vi annerledeshet velkommen, både på kundesiden og hos våre medarbeidere. Gjennom å følge med på og tilpasse oss samfunnsutviklingen, er vi en aktør for de som faller utenfor de tradisjonelle malene. Gjennom tett dialog og individuell oppfølging av den enkeltes situasjon finner vi løsninger for flere. Vår visjon og jobb hver eneste dag er å hjelpe kundene våre inn i en mer stabil økonomisk situasjon, avslutter Walberg Olstad.

 

 

Les hele rapporten her: https://www.bluestep.no/okonomitips/


 

Om undersøkelsen

 

Ved hjelp av selskapet Axiom Insight, som leverer markedsundersøkelser, har vi spurt 1033 personer i Norge om deres syn på privatøkonomi og boliglån. Respondentene er 18 år og eldre, og er invitert til å representere befolkningen etter kjønn, alder og geografi. Resultatene er statistisk sikret å representere offentligheten i Norge med et 5 % konfidensintervall.

 

For mer informasjon, vennligst ta kontakt med:  
 

Sofia Buhlin, Head of Corporate Communication 
sofia.buhlin@bluestep.se   
+46 708 98 24 29  
 

 

Published 2022-09-14 09:00

Modified 2022-09-14 09:15

Files

Name Files
Lånekompasset 2022: Økonomisk sårbare nordmenn har en tøff tid i vente