Pensionen stort orosmoln bland svenskar

En klar majoritet av svenskarna är oroade för hur den framtida pensionen kommer att bli. Invånarna i Gävleborg oroar sig allra mest medan invånarna i Dalarna bekymrar sig minst. Det visar en ny undersökning från 60plusbanken.

 

60plusrapporten, som bygger på en undersökning genomförd av Kantar Sifo, visar att så många som sju av tio svenskar är oroade för sin framtida pension. En låg pension bekymrar de allra flesta, följt av oro för att man inte ska ha råd att bo som man vill. Nästan hälften av svenskarna uppger att de oroar sig över att som pensionär inte ha råd att leva ett aktivt liv, kunna utöva sina intressen och resa.

 

– Personligen blir jag väldigt berörd av att så många upplever sådan oro inför sin pension. Att bli äldre ska inte innebära stress och rädsla över att inte få det att gå ihop ekonomiskt. Vi vet att det finns pensionärer som stundtals har det knapert och att det är svårt att  få nya eller utöka befintliga lån när man inte längre har en lika hög inkomst. Därför är det inte helt förvånande att en så stor andel av svenskarna redan innan pensionen oroar sig för hur ekonomin kommer bli, säger Sandra Lillienberg, chef för 60plusbanken.

 

Gävleborgarna är mest oroade

Oron över pensionen är utbredd i hela landet men invånarna i Gävleborgs län bekymrar sig mest. Nästan nio av tio gävleborgare uppger att de är bekymrade för pensionen. Det skiljer sig markant från Dalarnas län där varannan invånare aldrig oroar sig. Vidare svarar 43 procent av svenskarna att de är rädda för att bli sjuka vilket i sin tur kan påverka ekonomin som pensionär. Den siffran sticker ut lite extra i Västerbottens län där hela sex av tio svarar att de oroar sig för det.

 

– Trots att det skiljer sig något mellan länen visar rapporten ändå att den gemensamma nämnaren är rädsla för en låg pension.Att också oroa sig över att bli sjuk behöver ju inte bara bero på oro inför ekonomin vid sjukdom utan även inför vårdmöjligheter och boende i stort. Efter ett yrkesverksamt liv där man försörjt familj och bidragit till den gemensamma välfärden så måste samhället ta ett större ansvar för att motverka psykisk ohälsa och stress, säger Sandra Lillienberg, chef för 60plusbanken.

 

För mer information, vänligen kontakta:
 

Sofia Hagman Buhlin, kommunikationschef, Bluestep Bank

+46 708 98 24 29
sofia.buhlin@bluestep.se

Om undersökningen
Undersökningen är genomförd av Kantar Sifo i juni och juli 2021. Den är riksrepresentativ och statistiskt säkerställd på länsnivå. Totalt har 3 085 personer i Sverige mellan 18 och 79 år deltagit i undersökningen. Ta del av hela undersaökningen 
här

 

Om 60plusbanken

60plusbanken lanserades 2020 och erbjuder skräddarsydda lånelösningar för personer som är över 60 år och äger sin bostad. Genom 60pluslånet hjälper vi kunder att på ett tryggt och ansvarsfullt sätt frigöra kapital från det egna boendet, utan att behöva flytta. 60plusbanken är en del av Bluestep Bank AB (publ) som är ett bankaktiebolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Mer information om Bluestep finns koncernens hemsida.

 

Bilaga 

 

Oroar du dig för hur din ekonomi som pensionär kommer se ut?

 

Total (18–64 år)

Gävleborgs Län

Dalarnas Län

Västerbottens Län

Ja, ofta

16 %

7 %

12 %

11 %

Ja, ibland

55 %

82 %

33 %

51 %

Nej, aldrig

27 %

10 %

56 %

26 %

Tveksam, vet ej

2 %

2 %

-

-

 

Om ja, vad oroar du dig för?
 

 

Total (18–64 år)

Gävleborgs Län

Dalarnas Län

Västerbottens Län

Att jag inte ska hinna pensionsspara

21 %

10 %

10  %

22%

En låg pension

68 %

74 %

77  %

75%

Att jag inte ska ha råd att leva ett aktivt liv med t.ex. intressen och resor

53 %

60 %

60  %

33 %

Att jag inte ska ha råd att bo som jag vill

46 %

19 %

33  %

45 %

Att jag inte ska ha råd att njuta av god mat och andra bekvämligheter

40%

35 %

20  %

30%

Att jag inte ska ha råd att köpa presenter eller hitta på aktiviteter med familj/barn/barnbarn

26%

26 %

30  %

24 %

Att jag ska bli ekonomiskt beroende av familj

17%

13 %

14  %

20 %

Att jag ska bli sjuk på ett eller annat sätt

43%

43 %

50  %

61%

Annat

3%

4 %

-

-

Tveksam/Vet ej

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

Published 2022-01-05 13:00

Modified 2022-01-05 13:50

Files

Name Files
Pensionen stort orosmoln bland svenskar