Svenskarna överens: politikerna bär ansvaret för en segregerad bostadsmarknad

 

Att bostadsmarknaden ska vara inkluderande är majoriteten av svenskarna överens om. Men få tycker att vi har en sådan marknad i dag. Och en stor majoritet tycker att politiken bär ansvaret för dagens situation. När Bluestep Bank via Kantar Sifo frågar svenskarna är en stor majoritet överens om att politikerna – inte banker eller byggbolag – har huvudansvaret för att ge fler möjligheten att köpa en bostad.

 

Majoriteten av svenskarna tycker att en inkluderande bostadsmarknad skapar förutsättningar för ett jämlikt samhälle och ger människor möjligheten att skapa ett eget liv. Samtidigt anser sju av tio att bostadsmarknaden exkluderar allt för många idag.

 

"Vi vet att när man har möjligheten att äga sin bostad så lägger man en mer stabil grund för sin privatekonomi i framtiden. Värdeutvecklingen på bostadsmarknaden över tid har varit enorm, en resa som dessvärre inte har varit tillgänglig för alla. Dessutom vet vi att möjligheten att kunna flytta för karriären, eller för familjens bästa är en central del av att forma sitt eget liv. Fler samhällsaktörer och delar av näringslivet måste ta ansvar för att fler ska få ta del av tryggheten och möjligheterna ägandet av en bostad kan innebära", säger Alen Saric, chef för bolånecenter på Bluestep Bank.
 

Män och kvinnor har lite olika syn på hur viktigt det är att ha en inkluderande bostadsmarknad. Bland svenska män svarar 58 procent att en inkluderande bostadsmarknad är viktigt, men bland kvinnorna tycker så många som 75 procent att det är viktigt för ett jämlikt samhälle, för att ha möjligheten att skapa sitt eget liv och för att minska segregationen. 

 

Men både män och kvinnor är rörande överens om vilka som bär ansvaret för segregationen på bostadsmarknaden - nämligen politikerna. Hela 61 procent av de tillfrågade säger att politikerna har störst ansvar, vilket är långt fler än dem som anser att banker eller byggbolag bär ansvaret.

 

 

För mer information, vänligen kontakta:

Alen Saric, chef för bolånecenter, Bluestep Bank

Tel: +46 8 501 004 00

E-post: alen.saric@bluestep.se

 

Sofia Hagman Buhlin, kommunikationschef, Bluestep Bank

Tel: + 46 708 98 24 29

E-post: sofia.buhlin@bluestep.se

 

Om undersökningen
Bluestep-rapporten 2021: En bostadsmarknad med stängda dörrar är gjord av Bluestep Bank och är baserad på en undersökning som är genomförd av Kantar Sifo i maj 2021. Undersökningen är riksrepresentativ och statistiskt säkerställd på länsnivå. Totalt har 2 647 personer i Sverige mellan 18–79 år deltagit i undersökningen.

 

Om Bluestep Bank

Bluestep Bank är en renodlad bolånebank, en utmanare på den nordiska bolånemarknaden och ett modernt alternativ till traditionella banker. Bluestep Bank har verksamhet i Sverige, Norge och Finland och erbjuder även kapitalfrigöringskrediter genom 60plusbanken. Sedan 2005 har vi arbetat för ökad finansiell inkludering för tiotusentals människor genom att ge inträde till bostadsmarknaden och möjliggjort att ta kontroll över sin ekonomi Bluestep Bank AB (publ) står under Finansinspektionens tillsyn. För mer information besök koncernens webbplats, bluestepbank.com.

 

Bilaga
 

Tycker du att det är viktigt att bostadsmarknaden är inkluderande, där alla oavsett anställningsform och bakgrund har möjlighet att få bolån?
 

 

Total

Man

Kvinna

Ja, för att skapa ett jämlikt samhälle

23%

17%

28%

Ja, för att alla ska ha möjlighet att skapa sitt eget liv

34%

32%

36%

Ja, för att minska segregationen

10%

9%

11%

Ja, annat

5%

5%

5%

Nej

22%

31%

13%

Vet ej

7%

7%

8%


Tycker du att bostadsmarknaden är inkluderande?

 

 

Total

Man

Kvinna

Ja

9%

13%

6%

Nej

69%

63%

74%

Vet ej

22%

23%

21%
 

Vem anser du bär störst ansvar för att bostadsmarknaden ska bli mer inkluderande?
 

 

Total

Man

Kvinna

Politikerna

61%

62%

59%

Bankerna

9%

9%

8%

Byggbolagen

7%

7%

8%

Annat

6%

8%

5%

Vet ej

17%

14%

20%

 

Published 2022-01-24 08:30

Files

Name Files
Svenskarna överens: politikerna bär ansvaret för en segregerad bostadsmarknad